Till innehåll på sidan

Nya avtalet ger helikopterberedskap över hela Sveriges yta

Det avtal med helikopterentreprenörer som MSB skrev under i veckan ger myndigheten tillgång till helikoptrar som inom en timme kan nå hela Sveriges yta när de är placerade på sina baser. Under skogsbrandssäsongen placeras de där brandrisken är som högst.

Helikopter som lyfter

I veckan skrev MSB och tre privata helikopterentreprenörer under det avtal som ger myndigheten en ny förmåga att släcka bränder från luften. MSB skrev avtal med en entreprenör som har samarbetsavtal med två andra företag.

Enligt avtalet ska leverantören förfoga över minst tio släckande helikoptrar och en koordineringshelikopter. Vid behov kan MSB avropa fler helikoptrar inom ramen för avtalet. I anbudet presenterades 31 helikoptrar.

Placeras där brandrisken är störst

Helikoptrarna kan i stort sett täcka hela Sveriges yta inom en timme när de är placerade på sina ordinarie baser. Bild på karta över täckningen. Under skogsbrandssäsongen kommer helikoptrarna att kunna placeras på de platser i landet där brandrisken är som högst. Det kräver att myndigheten löpande under säsongen analyserar situationen i landet och anpassar beredskapen efter det aktuella läget.

- Det här avtalet innebär att får vi en avsevärt mycket bättre beredskap och helt nya möjligheter att bekämpa skogsbränder redan till sommaren, säger Björn Johansson, ansvarig för upphandlingen på MSB.

Vid högsta beredskapsläge i luften inom 90 minuter

I grundberedskap ska helikoptrarna kunna avropas och ställas till MSB:s förfogande inom högst 12 timmar. Om brandrisken ökar kan helikoptrarna ställas i beredskap med 180 minuters inställelsetid. Vid högsta beredskapsläge kommer helikoptrarna att kunna vara i luften inom 90 minuter.

- Vi kommer att kunna välja hur många helikoptrar som ska vara i beredskap, vilken inställelsetid de ska ha och var de ska vara placerade. Inspiration till denna modell är hämtad från Norge och MSB:s systermyndighet, DSB, som har en liknande beredskapsmodell med helikoptrar.

Helikoptrarna blir en av de förstärkningsresurser som MSB kan erbjuda till exempelvis regioner och kommunal räddningstjänst, när lokala resurser inte räcker till eller är uttömda. 6 kommer att kunna ställas till förfogande till EU:s civilskyddsmekanism inom ramen för funktionen rescEU-transition.

Avtalet gäller från 1 maj men helikoptrarna har redan tagits i bruk för att bistå räddningstjänsterna med släckning vid bränderna i södra Sverige som inträffade under och efter påskhelgen.

Senast granskad: 27 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan