Till innehåll på sidan

Behovet av krisinformation på olika språk kartlagt

När en samhällsstörning inträffar, till exempel vid ett längre elavbrott eller större skogsbrand är det viktigt att alla, oavsett om man förstår svenska eller inte, snabbt får korrekt information om händelsen. Antalet personer som inte förstår svenska har ökat vilket gör att behovet av krisinformation på andra språk är stort. För att få en bättre nationell bild av hur ansvariga aktörer kommunicerar på andra språk vid händelser och kriser har MSB genomfört en studie, som nu kommit med sin rapport.

Under 2018 genomfördes en kvantitativ och kvalitativ studie för att undersöka hur beredskapsmyndigheter, länsstyrelser och kommuner kommunicerar med allmänheten på andra språk än svenska vid en samhällsstörning.

Undersökningen undersökte även vilka utmaningar de upplever när det gäller språkfrågan.

Många kommunicerar inte på andra språk

En tydlig slutsats i studien är att en stor andel av de tillfrågade aktörerna inte alls kommunicerar på fler språk än svenska vid en samhällsstörning. Den vanligaste anledningen uppges vara resursbrist. Många pekar på att de saknar rutiner och riktlinjer för kommunikation på andra språk Många organisationer upplever att det är svårt att veta vilka språk krisinformation bör översättas till. Flera aktörer lyfter också att det rent praktiskt är svårt att översätta information eftersom det ofta saknas språkkompetens och upphandlade översättningsbyråer.

Efterfrågar nationellt stöd

Flera av de aktörer som deltog i studien efterfrågar nationellt stöd i språkfrågan. Det handlar bland annat om att det saknas riktlinjer för hur samhället ska hantera språkfrågan vid samhällsstörningar och att det saknas en gemensam nationell översättningstjänst.

Enheten för samordning har i olika former implementerat åtgärder och nu tas arbetet vidare inom MSB för att diskutera hur och om vi kan möta aktörernas önskemål.

Krisinformation på flera språk?

Senast granskad: 27 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan