Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 29 november 2018 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:09

Nya talgrupper i Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel

Antalet talgrupper i Nat Blå och Nat Gul utökas och en helt ny talgruppsfamilj, Nat Vit, skapas. I varje län ska det dessutom finnas minst 20 RAPS-talgrupper efter beslut i Förvaltningsgruppen för Nationella riktlinjer. Beslutet baseras på erfarenheter från sommarens skogsbränder.

Under skogsbränderna sommaren 2018 var det nära att bland annat alla Nat Blå och Nat Gul-talgrupper blev upptagna samtidigt. Detsamma gällde RAPS-talgrupperna i vissa delar av Sverige. En av anledningarna till detta var den stora mängden händelser, framförallt skogsbränder, som inträffade samtidigt i Sverige och att personal från olika delar av landet samverkade i dessa områden. En annan anledning var att många radioterminaler inte hade programmerats enligt de Nationella riktlinjerna för samverkan i Rakel, vilket gjorde att man tvingades göra ett stort antal sammankopplingar som låste flera talgrupper där det hade räckt med en talgrupp om programmeringen varit korrekt.

Viktigt följa riktlinjer vid programmering

En slutsats efter sommarens skogsbränder är hur viktigt det är att alla aktörer följer de nationella riktlinjerna vid programmering för att säkerställa att man har alla talgrupper som man förväntas ha. Det är även viktigt att RAPS-talgrupper blir tillgängliga för nya insatser när de inte längre nyttjas, för att inte riskera ett läge där antalet RAPS-talgrupper inte räcker till.

Nya talgrupper och ny talgruppsfamilj

För att undvika liknande situationer i framtiden har Förvaltningsgruppen för Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel beslutat att öka antalet talgrupper i Nat Blå och Nat Gul till 99 talgrupper av varje, samt att se till att det i alla län finns minst 20 RAPS-talgrupper, mot tidigare 10. Förvaltningsgruppen beslutade också om att skapa en ny talgruppsfamilj som heter Nat Vit och som alla användarorganisationer ska programmera för att öka möjligheten till samverkan. Även Nat Vit omfattar 99 talgrupper.

Trafikverket anvisar talgrupperna i Nat Vit och kontaktas därför när det finns behov av att använda dessa talgrupper. Tanken är bland annat att talgrupper i Nat Vit också ska programmeras in i låneterminaler som tillfälligt kan lånas ut till exempelvis frivillig insatspersonal som inte ska ha tillgång till exempelvis Blå, Gul eller RAPS-talgrupper. Skulle behov uppstå kan sammankoppling göras med andra talgrupper.

Programmera enligt beslut

Förvaltningsgruppen beslutade att dessa förändringar skall vara programmerade i Rakelterminalerna senast den 30 april 2020. Det är inget som hindrar att aktörerna programmerar enligt det nya beslutet tidigare.

Rekommenderad indexering

I den uppdaterade talgruppsmatrisen har MSB också fört in en kolumn med rekommenderad indexering för de nationella talgrupperna. Det är frivilligt att använda rekommenderad indexering, men dess avsikt är att underlätta användningen i operativa sammanhang.

Detaljinformation finns i talgruppsmatrisen.

Talgruppsmatris - talgrupper för samverkan i Rakel

Fakta nya talgrupper

  • Nat Blå utökas till 99 talgrupper.
  • Nat Gul utökas till 99 talgrupper.
  • Nat Vit, ny talgruppsfamilj, 99 talgrupper.
  • Fler RAPS-talgrupper, minst 20 RAPS i varje län.
  • Aktörerna förväntas programmera enligt det nya beslutet senast den 30 april 2020.

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel i dialog med användarna.

Rakel

Publicerad: 29 november 2018 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:09

Senast granskad: 10 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan