Till innehåll på sidan

Skogsbrand 2024

Skogsbrand 2024 är en mötesplats för alla som arbetar med att förebygga och minska risken för brandskador på skogen. Hur kan vi ta del av varandras erfarenheter vid en händelse och vad kan vi förvänta oss av räddningstjänsten och myndigheter som hanterar frågan? Vad säger de senaste forskningsrönen? Vi vill förmedla en ökad kunskap och förståelse till alla som arbetar med denna typ av frågor.

Detaljer

Målgrupp

För alla som arbetar med att förebygga och minska risken för brandskador på skogen.

Årets program på Skogsbrand 2024 kommer att behandla:

  •  Skogsbrandåret 2023
  • Inträffade aktuella händelser
  • Vilka effekter ger en skogsbrand?
  • Skogsbränderna i Norra Kanada våren 2023
  • Vägledning överlämning och efterbevakning
  • Vad exponeras brandmännen för vid en skogsbrand?

Kontaktinformation

Vid frågor kontakta Informationsbolaget. Mail: info@informationsbolaget.se, Tel: 040 - 61 11 300

Skogsbrand 2024 arrangeras av Informationsbolaget i samverkan
med Räddningstjänsten Jämtland och MSB. 

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 19 mars 2024
Klockan: 09:00
Längd: Två dagar

Senast granskad: 23 januari 2024

Till toppen av sidan