Till innehåll på sidan

Nätverk för kommunal räddningstjänst och Räddningstjänstråd våren 2024

Välkommen till SKR:s nätverk för kommunal räddningstjänst, NKR och MSB:s Räddningstjänstråd den 13 respektive den 14 mars. Träffarna riktar sig till dig som är utsedd att representera ditt län vid de olika mötena.

Detaljer

Målgrupp

Särskild inbjudan.

Kostnad

Träffarna är kostnadsfria. Lunch, middag och kaffe ingår. Kostnaden för logi och resor står varje deltagare för.

NKR-möte onsdag 13 mars

Syftet med Nätverket för kommunal räddningstjänst, NKR är att vara ett forum för dialog mellan SKR och medlemmarna för inriktning av SKR:s intressebevakning och att inhämta kommunernas behov av stöd för verksamhetsutveckling. Vi börjar dag ett klockan 10:00 och avslutar klockan 16:30.

Räddningstjänstrådet torsdag 14 mars

Syftet med rådet är att främja dialogen mellan MSB och kommunal räddningstjänst, för att identifiera gemensamma framtida utvecklingsområden och utmaningar. Genom rådet kan dialog föras om behov och inriktning av utveckling, utbildning och stöd till den kommunala räddningstjänsten.

Träffen startar med den gemensamma middagen på kvällen 13 mars. Programmet börjar sedan klockan 08:30 14 mars och avslutas klockan 16:00.

Program

Ett detaljerat program och deltagarlista kommer att skickas ut snarast efter anmälningstidens slut.

Övrig information

Anmälan erbjuds dig som är särskilt inbjuden.

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Se inbjudan
Klockan: 10:00
Antal platser: 50
Platser kvar: 22
Längd: Två dagar

Senast granskad: 9 februari 2024

Till toppen av sidan