Till innehåll på sidan

Översvämning 2024 - webbinarium

De senaste åren har flera kommuner runtom i landet drabbats av översvämningar och höjda havsvattennivåer. Påfrestningarna på samhällets infrastruktur blir enorma och stora delar är inte dimensionerade eller anpassade för dessa hastiga förlopp och omställningar i väderleken. Den 7 februari bjuder MSB in till ett webbinarium om översvämningar.

Detaljer

Kostnad

Priset är 1.450 kr exkl. moms för enskild licens.

Grupplicens för förvaltning, organisation och företag kostar 3.950 kronor exkl. moms eller grupplicens för alla förvaltningar i kommunen:
9.950 kronor exkl. moms.

På webbinariet får vi ta del av berörda kommuner och räddningstjänster som berättar om sitt arbete och sina erfarenheter.

Webbinariet arrangeras av Informationsbolaget i samverkan med MSB och riktar sig bland annat till: kommuner, regioner, miljöförvaltningar, kommunikatörer, beredskapssamordnare, kommunala VA-verk, statliga myndigheter, räddningstjänster, länsstyrelser och försäkringsbolag med flera.

Program

  • Länsstyrelsens utredning om översvämningar
  • Kommuner som vidtagit åtgärder - klimatanpassning med fokus på översvämningar
  • Forskningsprojekt - naturbaserade lösningar
  • Riskutsatta områden - översvämningsdirektivet
  • Regeringsuppdrag, skyfall - vad ska vi planera utifrån?
  • Vägledning för skyfallskartering - nytt krav på skyfallsplan? Vem skall betala?
  • Erfarenheter från inträffade händelser

Mer information på webbplatsen Översvämning 2024

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Digital
Lokal: digital
Klockan: 09:00
Längd: 6 timmar

Senast granskad: 21 december 2023

Till toppen av sidan