Till innehåll på sidan

NCC-SE informerar om nya EU-utlysningar inom programmet DIGITAL

Vill du veta mer om utlysningarna som omfattar cybersäkerhet inom DIGITAL? Då ska du delta på NCC-SE:s digitala informationsträff den 1 februari.

Detaljer

Målgrupp

Svenska företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och offentliga organisationer.
Informationsträffen riktar sig denna gång främst mot aktörer med verksamhet och intresse av att söka projektfinansiering för arbete med:
åtgärder och efterlevnad av kommande CRA lagstiftning (Cyber Resilience Act), arbete med omställning och standardisering hos industri och offentlig sektor avseende kvantkryptering samt kapacitetsuppbyggnad inom AI specifikt riktat mot security operation centres (SOC).

Kostnad

Kostnadsfritt. Anmälan är obligatorisk.

DIGITAL är ett EU-finansieringsprogram som syftar till att bygga digital kapacitet och infrastruktur inom EU med fokus på att underlätta bred användning av digital teknik och sätta resultat från forskning på marknaden. Mötet hålls på svenska och fokuserar på utlysningar under 2024 och aktiviteter för att stötta svenska sökanden.

Välkommen på mötet önskar NCC-SE!

Utlysningarna inom DIGITAL som öppnar den 16 januari 2024:

  • Tools for compliance with CRA requirements and obligations
  • Strengthen Cybersecurity capacities of European SMEs in line with CRA requirements and obligations
  • Standardisation and awareness of the European transition to post-quantum cryptography
  • Deployment of Post Quantum Cryptography in systems in industrial sectors
  • Roadmap for the transition of European public administrations to a post-quantum cryptography era
  • Novel applications of AI and other enabling technologies for security operation centres

Läs mer om EU-medel för forskning inom cybersäkerhet

Lär mer om EU-programmet DIGITAL

Sveriges nationella samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet (NCC-SE) främjar EU-utlysningar som svenska forskningsinstitut, företag och offentliga organisationer har möjlighet att svara på.

Sista anmälningsdag: 31 januari 2024 kl. 15.00

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Klockan: 10:00
Antal platser: 80
Platser kvar: 47
Längd: En timme

Senast granskad: 15 januari 2024

Till toppen av sidan