Till innehåll på sidan

NCC-SE bjuder in till brokerage event i Helsingfors

Är du verksam i näringslivet, akademin eller offentlig sektor och intresserad av att nätverka med nordiska och europeiska experter inom cybersäkerhet?
Då vill du inte missa att delta i detta matchmaking-event i Helsingfors 23-24 april 2024!

Detaljer

Målgrupp

Näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Skicka in din intresseanmälan under rubriken Tillfällen.

Kostnad

Transport till Helsingfors samt en övernattning. Konferensen, inklusive lunch och middag under dagen är kostnadsfri. Båtresa tur och retur beräknas kosta cirka 3 000 SEK + 1 övernattning cirka 1 800 kr.

Mer information om eventet, detaljerat program samt anmälan till konferensen på Traficoms webbplats

Dagarna kommer att bestå av mycket nätverkande, information från EU-kommissionen angående aktuella utlysningar inom EU-programmen DIGITAL och Horisont Europa, samt inspirerande samtal med framstående experter inom cybersäkerhetsområdet.

Preliminärt program

Dag 1: Konferens kring insikter om det förändrade säkerhetsläget i vår omvärld, inträde i Nato, handelsbarriärer och nya lagstiftningar liksom det senaste inom teknisk utveckling med avseende cybersäkerhet, molnlösningar, AI, kvantresistent kryptering, Big Data, 5G och IOT.

Dag 2: möjlighet till att pitcha projektidéer, träffa kollegor och utbyta idéer i mindre grupper samt hitta samarbetspartners inför ansökning om projektfinansiering i Horisont Europa och DIGITAL.

Se till att redan nu reservera datumen i din kalender och skicka in en intresseanmälan till NCC-SE för att inte missa kommande informationsutskick!

På eventet kommer du även få veta mer om EU-utlysningar som förväntas öppna innan eller under sommaren. Följande utlysningar är aktuella för eventet utifrån arbetsprogram:

DIGITAL: Support for Implementation of EU Legislation on Cybersecurity and National Cybersecurity Strategies (2024), Budget EUR 20 miljoner, Finansieringsgrad 50%, Simple Grant.

 • Omfattar främst implementering av NIS och CRA och till exempel kunskapshöjande aktiviteter som främjar samarbete, förbättrad säkerheten för produkter med digitala element, stärkt leverantörernas förmåga och systematiskt arbete med cybersäkerhetsrelevant information kopplat till CSIRT, ramverk för cybersäkerhetför att underlättar efterlevnad av regelverk för hårdvaru- och mjukvarutillverkare samt stöd till cybersäkerhetscertifiering.

DIGITAL: Development and Deployment of Advanced Key Technologies, Budget EUR 35 miljoner, SME support action grant

 • Omfattar utveckling, implementering och integration av nya verktyg, system och tjänster för att upptäcka hot, incidenthantering, skydd mot skadlig kod, sårbarhetshantering, samt dataskydd. Detta för att stärka organisationers cybersäkerhetsresiliens och förbättra övergripande arbete med hotdetektering och incident- och sårbarhetshantering.

HORIZON-CL3-2024-CS-01-01: Approaches and tools for security in software and hardware development and assessment, Budget EUR 37 miljoner, Finansieringsgrad 70-100%, Innovation Action

 • Omfattar tex innovativa lösningar för förbättrad säkerhet, mjukvaruanalys, tillgång till testning, systematisk och automatiserad analys av sårbarhet, dynamisk säkerhetsbedömning, AI-baserade säkerhetstjänster samt prediktiv säkerhet, avancerad avvikelseanalys och intrångsdetektering.

HORIZON-CL3-2024-CS-01-02: Post-quantum cryptography transition, Budget EUR 23,4 miljoner, finansieringsgrad upp till 100%, Research and innovation action

 • Omfattar tex forskning och innovation inom områden så som postkvantkryptografiska algoritmer, lättanvända verktyg för storskalig implementering, säker och effektiv övergång från pre- till postkvantkryptering, infasning av postkvantalgoritmer eller protokoll till nya eller befintliga tillämpningar liksom demonstrationer.

För mer information om utlysningarna, se respektive arbetsprogram:

Arbetsprogram för DIGITAL Europe, Cybersecurity workprogramme Arbetsprogram för Horisont Europa, Cluster 3

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 5 april 2024
Ort: Helsingfors
Lokal: Hotel Mestari
Klockan: 08:00
Antal platser: 50
Platser kvar: 50
Längd: Två dagar
 • Öppna anmälan

  Intresseanmälan brokerage event i Helsingfors

  Genom att du anmäler dig samtycker du till att MSB behandlar dina personuppgifter.

  Så här behandlar MSB personuppgifter

Senast granskad: 8 februari 2024

Till toppen av sidan