Till innehåll på sidan

Workshop arbetssätt för ledning av enskild räddningsinsats

ELS-projektet bjuder in er som primärt verkar i ledningsfunktionerna insatsledare och regionala insatsledare till workshop för att tillsammans med er prova och utforma arbetssätt för ledning av räddningsinsatser.

Detaljer

Målgrupp

Vi strävar efter att få representation från landets samtliga räddningsledningssystem.

MSB förbehåller sig rätten att göra urval beträffande deltagare utifrån tillgängliga platser.

Förkunskaper

För er som primärt verkar i ledningsfunktionerna insatsledare och regionala insatsledare.

Kostnad

MSB står för internat och konferenskostnader. Respektive organisation står för resa och arbetstid för de som deltar.

Workshopen riktar sig också till dig som arbetar med utveckling och utbildning kring arbetssätt för ledning vid räddningsinsatser.

Ni kommer under workshopen få bidra till att utforma arbetssätt och metoder för t.ex. ledningsmöten, riskbedömningar, från AMI till MMI och lägesrapportering.

Resultatet kommer bland annat att vara en viktig del av framtida ledningsutbildningar. Workshopen är också ett bra tillfälle att träffa representanter från andra räddningsledningssystem för att dela erfarenheter.

Bakgrund

Som en del av projektet Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS) arbetar MSB tillsammans med representanter för kommunala räddningstjänstorganisationer med att ta fram arbetssätt för ledning (metoder). Arbetet med arbetssätt är ett led i arbetet med att konkretisera den generella ledningsprocessen och de fokusområden som beskrivs i ELS handbok som publicerades 2021. I april 2023 hölls en första workshop kring arbetssätt för de ledningsfunktioner och roller som arbetar med larmhantering och ledning i det tidiga skedet och nu fortsätter arbetet med arbetssätt för ledning av enskilda räddningsinsatser.

Kontakt

För frågor kontakta els@msb.se

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Rosersberg
Lokal: Tre rosor pensionat och konferens
Klockan: 10:00
Antal platser: 40
Platser kvar: 10
Längd: Två dagar

Senast granskad: 16 juni 2023

Till toppen av sidan