Till innehåll på sidan

Förebyggandekonferensen 2023

Välkommen till Förebyggandekonferensen 2023. Årets konferens arrangeras som hybridkonferens 5-6 september.

Detaljer

Målgrupp

Alla som arbetar med förebyggande brandskydd.

Förebyggandekonferensen är en nationell brandkonferens som arrangeras av MSB i samarbete med Brandskyddsföreningen och Föreningen Sveriges Brandbefäl. Här får du möjlighet att ta del av intressanta programpunkter i form av föreläsningar och valbara seminarier*.

Det är också två dagar som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och värdefullt nätverkande. Konferensen kommer främst att genomföras på plats, men möjlighet finns också att delta digitalt vid behov.

*) Val av seminarier erbjuds endast vid fysisk närvaro. Vid digital närvaro erbjuds två förutbestämda seminarier.

Vid eventuella frågor, skicka e-post till brandforebyggande@msb.se.

Program

Föreläsningarna kan inte ses i efterhand.

 • Tisdag 5 september
  • 09:00 Registrering och fika
  • 10:00 Välkomna!

  Inledning och invigning av konferensen    

  Camilla Asp, MSB
   
  • Förebyggande vid höjd beredskap 

  Kan höjd beredskap påverka den förebyggande verksamheten och i så fall hur? Vi får höra mer om området och om hur vi kan applicera erfarenheter från Ukraina på våra förutsättningar.

  Magnus Gärtner, MSB

  • Målsättning för brandförebyggande verksamheter och utfall från statlig tillsyn  

  Vilka krav ska de kommunala förebyggande verksamheterna leva upp till? Vi berättar om MSB:s förväntningar och lyfter även några tillsynsärenden och deras utfall. Vi tittar också på effekter av normeringen av de kommunala handlingsprogrammen.

  Anders Edstam, MSB 

  • Räddningstjänstens tillsynsverksamhet

  Vi diskuterar tillsynsverksamhet lite mer på djupet, med koppling till föreskrifter och vägledning på området. Några räddningstjänster berättar om planering och utförande av tillsyn utifrån utvalda tillsynsobjekt.

  Claes Nicklasson, Räddningstjänsten Östra Blekinge, Johannes Sjösvärd Näslund, Räddningstjänsten Dala Mitt, Anna Malmeström, Räddningstjänsten Mälardalen, Mathias Wikland, Södertörns brandförsvarsförbund, Malin Niklasson och Per Karlsson, MSB

  • 12:00 Lunch
  • I skälig omfattning, brandskydd i byggnader med kulturhistoriska värden 

  Vad innebär tillsyn i byggnader med kulturhistoriska värden? Vilka styrande perspektiv finns, och vilka hänsyn behöver tas?

  Veronica Trygg, Länsstyrelsen Kronoberg och Stefan Särdqvist, MSB

  • Viten

  Vad är viktigt att tänka på vid utfärdande av viten? Vi berättar bland annat om erfarenheter av att använda viten samt indikationer på när sådana kan vara lämpliga.

  Emelie Eklöf, Räddningstjänsten Syd

  • Fika 
  • Prövning av överklagade ärenden

  Hur arbetar förvaltningsdomstolarna vid omprövning, överprövning eller tvistlösning? Vi berättar om grundläggande principer för myndighetsutövning och rättsskipning.

  Maria Arnljots & Lisa Haikari, Förvaltningsrätten i Karlstad 

  • Summering 

  Moderator

  • 16:00 Slut på konferensdag 1
 • Onsdag 6 september
  • 09.00 Vätgas 

  Utvecklingen inom vätgasområdet har varit snabb de senaste åren och intensifieras nu ytterligare. Vi berättar om några allvarliga olyckor, regelutveckling, säker hantering med mera.

  Erik Lyckebäck, Räddningstjänsten Skaraborg, Carina Fredström, MSB samt Marcus Runefors, Lunds Universitetet

  • Valbara föreläsningar 1

  Se alternativ nedan.

  • Valbara föreläsningar 2

  Se alternativ nedan.

  • 12:00 Lunch
  • 13.00 Nya byggregler är snart här – vad händer nu?

  Boverket berättar om förslaget till nya föreskrifter, vad statusen på arbetet är just nu och vad som händer framöver.

  Johan Lindbom och Fabian Ardin, Boverket

  • Nya hanteringsföreskrifter för brandfarliga vätskor - äntligen!?

  Nya föreskrifter har varit på gång länge. Nu berättar vi om de finslipade reglerna och vilken status de har.

  Johannes Forsberg, MSB

  • Fika
  • 15.00 Lärdomar från fyrverkeribranden i Ljungby

  Vi berättar om orsak och förlopp, tillsyn och tillståndshantering samt lärdomar och ändringar i föreskrifter som händelsen har lett till.

  Ulf Bergholm och Shulin Nie, MSB

  • 15:50 Avslutning och summering

  Moderator

 • Valbara föreläsningar 6 september

  A. Ventilationsbrandskydd

  Sänds även digitalt 11:00.

  Vi berättar om konsekvenser för brandskyddet och hur bygglagstiftningen kan tolkas vid ombyggnad och underhåll av ventilationssystem. Vi går igenom olika typer av system, svagheter, vanligt förekommande brister och åtgärder.

  Per Boström, Bengt Dahlgren

  B. Skogs- och vegetationsbränder

  Vilken kunskap finns om skogs- och vegetationsbränder och vilken trolig utveckling kan förväntas? Går det att minska risken för att byggnader omfattas och vilka eventuella råd kan ges till hushåll som bor lite mer utsatt?

  Frida Vermina Plathner och Johan Sjöström, RISE

  C. Nätverk och kompetenscenter

  Ensam är inte är stark! Vilka former för samarbeten är under uppbyggnad och skulle brandförebyggare kunna jobba mer tillsammans? Vilka nätverk finns, kan behövas och hur de skulle kunna organiseras?

  Marcus Vilhelmsson, MSB

  D. Framtida skyddsrumssystem och utomhusvarning

  Vi går igenom slutsatser från utredningen om skyddet av civilbefolkningen under höjd beredskap. Vi pratar också om vårt framtida skyddsrumssystem och om varför vi nu återaktiverar vissa ljudsändare (Hesa Fredrik), samt om hur varning och varningssystem ska utvecklas.

  Anders Johannesson, MSB

  E. Biogasanläggningar

  I de flesta städer finns bland annat reningsverk, men hur är egentligen säkerheten i dessa? Vi berättar om tillstånd och ger idéer/råd inför tillsyn. 

  David Gårsjö, Danmat

  F. Bostadsbränder – hur ligger vi till?

  Vi redovisar resultatet från den senaste trygghetsenkäten. Vilken utveckling ser vi inom bostadsbrandskyddet, och närmar vi oss målen i nationella strategin?

  Björn Sund, MSB

  G. Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta

  Sänds även digitalt 10:05.

  Vård- och omsorgsförvaltningen och räddningstjänsten berättar om sina framgångar kring arbetet med stärkt brandskydd för riskutsatta ur ett chefs- och ledningsperspektiv, tillsammans och enskilt. Vilken roll spelar chefens engagemang? Ta del av viktiga erfarenheter och lärdomar inom området.

  Lisa Johansson, Vård- och omsorgsförvaltningen Åtvidabergs kommun, Ulf Lago, Räddningstjänsten Östra Götaland

  H. Inträffad händelse – brand i träkonstruktion

  2021 brann ett boende i Bergen, Norge. Branden blev intensiv och spreds snabbt i boendet där det bodde människor med missbruksproblematik. Vi berättar om orsaker, förlopp och varför personskador glädjande nog uteblev, samt hur erfarenheter kan användas i exempelvis byggprocessen.

  Anne Steen-Hansen, RISE Fire Research

Boende

Vi har preliminärbokat ett antal hotellrum i Karlstad, som finns tillgängliga för bokning fram till 60 dagar innan konferensen. Deltagare och föreläsare ansvarar själva för att boka och betala sitt boende och det är först till kvarn som gäller. Uppge koden för respektive hotell vid bokning för att erhålla det rabatterade priset (se tabellen nedan).

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Karlstad eller digitalt
Lokal: Karlstad CCC: 350 platser
Klockan: 09:30
Längd: 2 dagar

Senast granskad: 10 juli 2023

Till toppen av sidan