Till innehåll på sidan

Förebyggandekonferensen 2023

Välkommen till Förebyggandekonferensen 2023. Årets konferens arrangeras som hybridkonferens 5-6 september.

Detaljer

Målgrupp

Alla som arbetar med förebyggande brandskydd.

Förebyggandekonferensen är en nationell brandkonferens som arrangeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i samarbete med Brandskyddsföreningen och Föreningen Sveriges Brandbefäl. Här får du möjlighet att ta del av intressanta programpunkter i form av föreläsningar och valbara seminarier*.

Det är också två dagar som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och värdefullt nätverkande. Konferensen kommer främst att genomföras på plats, men möjlighet finns också att delta digitalt vid behov.

*) Val av seminarier erbjuds endast vid fysisk närvaro. Vid digital närvaro erbjuds två förutbestämda seminarier.

Ett urval ur programmet

Förväntningar på de förebyggande verksamheterna

Vilka krav ska de kommunala förebyggande verksamheterna leva upp till? Vi berättar om MSB:s förväntningar på de förebyggande verksamheterna och lyfter även några statliga tillsynsärenden och deras utfall. Vi tittar också vidare på de kommunala handlingsprogrammen. Vilka effekter kan vi se och blev kommunerna mer lika?

Vi fortsätter också diskussionen om räddningstjänsternas tillsyn enligt LSO och LBE lite mer på djupet, med koppling till föreskrifter och vägledning på området. Några räddningstjänster berättar om hur de planerar och utför sin tillsyn utifrån några utvalda områden.

Möjligheter i särskilda fall och överklaganden

När det gäller möjligheter i särskilda fall tar vi upp vad som är viktigt att tänka på vid utfärdande av viten. Vi berättar bland annat om lärdomar inom området och om indikationer på när viten kan vara en förutsättning.
I frågan om överklaganden tittar vi på hur det fungerar när ett ärende överklagas och vilka instanser som gör vad.

Brandfarliga och explosiva varor

De nya hanteringsföreskrifterna för brandfarliga vätskor är äntligen snart här. Vi berättar om de finslipade reglerna och vilken status de har. Vi drar också lärdomar från fyrverkeribranden i Ljungby. Vi får en genomgång om orsak och förlopp, tillsyn och tillståndshantering samt lärdomar och ändringar i föreskrifter som händelsen har lett till.

I skälig omfattning

För att illustrera vad ”i skälig omfattning” kan innebära i praktiken och hur bedömningar kan göras resonerar vi kring några utvalda teman.

Tillsammans med ovanstående ämnen kommer en rad andra relevanta ämnen att presenteras. Det detaljerade programmet läggs ut i denna kalenderpost närmare konferensen.

Boende

Denna kalenderpost kommer inom kort att uppdateras med information om preliminärt reserverade hotellrum. Deltagare bokar och bekostar själv boende under konferensen.

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 2 september 2023
Ort: Karlstad eller digitalt
Lokal: Karlstad CCC: 350 platser
Klockan: 09:30
Längd: 2 dagar

Senast granskad: 2 februari 2023

Till toppen av sidan