Till innehåll på sidan

Framtiden med CIP - civila insatspersoner.

Hur ser räddningstjänsten på den önskvärda utvecklingen av CIP? 28 september arrangeras en dag i Norrköping kring räddningstjänstens arbete med civila insatspersoner - CIP

Detaljer

Målgrupp

Räddningstjänst

Kostnad

Konferensen är kostnadsfri.

Vad händer inom forskningen? – CARER berättar Civila och semiprofessionella för inledande åtgärder vid räddningsinsats – presentation av MSBs färska rapport Branden på Kärrsö – röster från en lyckad insats med CIP Vad händer nu?

Under dagen kommer Brandskyddsföreningen presentera sitt koncept för att stödja räddningstjänstens arbete med CIP.

Konferensen arrangeras av Räddningstjänsten Östra Götaland som har fått uppdraget av MSB. De hanterar även anmälan.

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Norrköping
Lokal: Louis deGeer
Klockan: 09:00
Längd: 7 timmar

Senast granskad: 30 augusti 2023

Till toppen av sidan