Till innehåll på sidan

Nätverk för kommunal räddningstjänst och Räddningstjänstråd hösten 2023

Välkommen till SKR:s Nätverk för kommunal räddningstjänst (NKR) och MSB:s Räddningstjänstråd den 22 respektive den 23 november.

Detaljer

Målgrupp

Särskild inbjudan.

Kostnad

Träffarna är kostnadsfria. Lunch, middag och kaffe ingår. Kostnaden för logi och resor står varje deltagare för.

NKR-möte onsdag 22 november

Syftet med Nätverket för kommunal räddningstjänst, NKR är att vara ett forum för dialog mellan SKR och medlemmarna för inriktning av SKR:s intressebevakning och att inhämta kommunernas behov av stöd för verksamhetsutveckling. Vi börjar dag ett klockan 10 och avslutar klockan 16:30.

Räddningstjänstrådet torsdag 23 november

Syftet med rådet är att främja dialogen mellan MSB och kommunal räddningstjänst, för att identifiera gemensamma framtida utvecklingsområden och utmaningar. Genom rådet kan dialog föras om behov och inriktning av utveckling, utbildning och stöd till den kommunala räddningstjänsten.

Träffen startar med den gemensamma middagen på kvällen 23 november. Programmet börjar sedan klockan 08.30 den 23 november och avslutas klockan 16.00.

Program

Ett detaljerat program och deltagarlista kommer att skickas ut snarast efter anmälningstidens slut.

Övrig information

Anmälan erbjuds dig som är särskilt inbjuden.

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Stockholm
Klockan: 10:00
Antal platser: 50
Platser kvar: 22
Längd: Två dagar

Senast granskad: 11 oktober 2023

Till toppen av sidan