Till innehåll på sidan

Informationssäkerhetskultur i praktiken

Konferensen utgör en slutrapportering av ett femårigt forskningsprojekt vilket finansierats av MSB. Forskarna kommer att presentera projektresultaten och vad de innebär för praktiker. Därtill kommer en paneldiskussion att hållas.

Detaljer

Målgrupp

Aktörer som är verksamma inom samhällsviktig verksamhet.

Kostnad

Kostnadsfritt. Fika och lunch ingår.

Konferensen organiseras av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i samarbete med Göteborgs universitet, Örebro universitet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Projektet har haft tre övergripande forskningsfrågor:

  1. Hur bör IT-stödda verktyg utformas för att identifiera förändringsbehov i en informationssäkerhetskultur?
  2. Hur bör arbetssätt utformas för att effektivt arbeta med förändring av en informationssäkerhetskultur?
  3. Vilka faktorer är betydelsefulla när anställda ska ändra sina informationssäkerhetsbeteenden?

Program

09:30-10:00 Registrering och mingelfika

10:00-10:05 Välkommen till konferensen!

10:05-10:25 Öppningsanförande av Jonas Hallberg, enhetschef Cyberförsvar, FOI

10:25-10:30 En introduktion till projektet Informationssäkerhetskultur i praktiken

10:30-11:15 Kan vi förändra informationssäkerhetskulturen?

11:15-11:30 Varför luras vi av nätfiske?

11:30-11:45 Mät själv med INSECQ-verktyget

11:45-12:45 Lunch

12:45-13:15 Visselblåsarfunktioner, informationssäkerhet och organisationskultur

13:15-13:45 Ber vi om det omöjliga? När mål- och värdekonflikter riskerar informationssäkerheten

13:45-14:15 Organisatoriska och psykosociala faktorers betydelse för informationssäkerhet

14:15-14:45 Fika

14:45-15:25 Paneldiskussion om värdekonflikter

15:25-15:30 Avrundning

Kontakt

Vid frågor, kontakta Henrik Karlzén på henrik.karlzen@foi.se.

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Stockholm
Klockan: 09:30
Längd: Fem timmar

Senast granskad: 10 november 2023

Till toppen av sidan