Till innehåll på sidan

Informationssäkerhet i fokus tema 7: NIS 2 och CER

MSB bjuder in till en serie webbinarier på temat informationssäkerhet. Syftet är att ge vägledning för informationssäkerhetsarbetet och underlätta tillämpning av det stöd som MSB tillhandahåller.

Detaljer

Målgrupp

Medarbetare eller ansvariga som arbetar eller ska börja arbeta systematiskt med informationssäkerhet samt personer som arbetar med IT-säkerhetsfrågor i offentlig sektor.

Kostnad

Kostnadsfritt.

Har ni beredskap för NIS 2- och CER-direktiven?

NIS2 och CER-direktiven innebär att ett stort antal aktörer kommer att behöva vidta åtgärder för att stärka Sveriges motståndskraft och säkerhet när det gäller nätverk och informationssystem samt kontinuitetshantering. Hur kan man förbereda sig redan nu för att vara beredd när direktiven börjar gälla i oktober 2024?

Här får ni en översiktlig bild av NIS 2 och CER-direktiven och hur organisationer behöver förbereda sig redan nu, även om regeringens utredning om hur direktiven ska genomföras i Sverige ännu inte redovisats.

I webbinariet presenteras vad de nya direktiven innebär för de som berörs, vilka som berörs, vad som inte är helt utrett ännu och hur MSB kan stötta organisationer i det systematiska informationssäkerhetsarbetet.

I slutet av sändningen har deltagarna möjlighet att ställa frågor.

Talare

  • Helena Andersson, verksamhetsstrateg enheten för strategi och samordning, MSB.
  • Martin Snygg, handläggare enheten för strategi och samordning, MSB.

Här kan du se de tidigare webbinarierna i serienObservera att det är samma innehåll i båda datumen. Välj det datum som passar dig bäst.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar, kontakta informationssakerhet@informationssakerhet.se

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Klockan: 13:30
Antal platser: 200
Platser kvar: 0
Längd: 1,5 timmar
Anmälan stängd
Ort: Digital
Klockan: 13:30
Antal platser: 200
Platser kvar: 0
Längd: 1,5 timmar

Senast granskad: 19 oktober 2023

Till toppen av sidan