Till innehåll på sidan

CBRNE-dagarna 2023 - Planera för det värsta, men hoppas på det bästa!

Välkomna till årets CBRNE-dagar i Umeå, mötesplatsen för dig som arbetar med frågor inom kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen.

Program

Årets CBRNE-dagar äger rum 8-9 november i Umeå, och nu har anmälan öppnat!

I år fokuserar dagarna på CBRNE-förmåga inom totalförsvaret och lyfter frågor kring ansvarsfördelning och samverkan längs hela hotbilden; från kris och gråzon till väpnat angrepp. Omvärldsläget gör att arbetet med CBRNE-frågor drivs framåt i snabb takt och under dagarna kommer såväl genomförda förändringar som kommande aktuella händelser belysas via föreläsningar och utställningar.

Konferensen vänder sig till aktörer som aktivt arbetar med frågor inom kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen. Arrangörerna förbehåller sig rätten att tacka nej till anmälningar där vi bedömer att personen inte tillhör den intressegrupp som konferensen riktar sig till.

Onsdag - 8 november

08.30 Incheckning och registrering samt fika
10.00 Välkomsttal
10.05 Mikael Granholm, Generaldirektör Försvarsmakten
10.40 Carl-Oskar Bohlin, Minister för civilt försvar
11.15 NATO ur militärt perspektiv, CBRN-strategi i NATO – Wendin D. Smith, NATO ACDC

12.00 Lunch

13.30 Omvärldsläge med inriktning mot CBRNE. Hur har hotbilden mot Sverige förändrats? – Magnus Normark, FOI
14.05 Totalförsvar, ansvar och rollfördelning i krig – Jenny Deschamps Berger, Försvarshögskolan

14.40 Fika och utställning

15.30 Ny struktur inom FM med ökning av CBRN – påverkan på Totalförsvaret – Thomas Fahlander och Christian Brinck, Försvarsmakten
15.55 FOI idag och i framtiden – Niklas Brännström, FOI
16.20 Paneldiskussion ”Hur får vi systemet att fungera?” – MSB
16.50 Info om kvällen
18.00 Mässen öppnar
19.00 Middag

Torsdag – 9 november

07.30 Incheckning öppnar
08.00 Inledning och reflektion
08.10 Uppbyggnad av det civila försvaret ur ett Länsstyrelseperspektiv – Länsstyrelsen Norrbotten
08.45 Räddningstjänstens CRN-förmåga under höjd beredskap – Ove Brunnström och Sören Jonsson, MSB
09.20 Uppbyggnad av nationellt beredskapslaboratorium för mikrobiologiska vattenanalyser – Maria Hellmér, Livsmedelsverket

09.50 Fika och Grupparbete

11.45 Lunch inkl Poster session

13.15 Försvarsvilja – Jenny Deschamps-Berger, Försvarshögskolan
14.00 CBRNE-händelse
14.50 Överlämning stafettpinne till MSB – Thomas Lamke, SkyddC och Åsa Kyrk Gere, MSB

15.00 Avslut med fika

OBS: Programmet är endast preliminärt och kan komma att förändras genom tillkommande eller bortfallande föreläsningar.

Poster-utställning

Under CBRNE-dagarna 2023 kommer det att finnas möjlighet att presentera aktuella ämnen inom CBRNE-området i form av posters. Riktlinje: Postern ska ha ett innehåll med nyhetsvärde för besökarna och endast presentera öppen information.

Exempel på innehåll:

 • Pågående eller nyligen avslutade projekt inom eller mellan organisationer i CBRNE-området. Presenteras som antingen information om projektet eller beskrivning av en aktivitet eller resultat.
 • Redovisning av nyligen genomförd övning inom CBRNE-området.
 • Presentation av aktuella eller planerade utbildningar/övningar inom CBRNE-området.

Nyheter om instrument, teknik eller metod inom CBRNE-området. Innehållet ska vara informativt och inte innehålla kommersiell reklam.
Postermått (b x h) 700 x 1000 mm. Tänk på att postern ska vara läsbar på avstånd!

Du är välkommen att skicka in ditt förslag till cbrne-dagarna@mil.se senast 15/10. Förslaget ska innehålla titel, en kort beskrivning (max ½ A4) av vad som ska presenteras, författare och kontaktuppgifter. Planeringskommittén för CBRNE-dagarna förbehåller sig rätten att göra ett urval bland förslagen.

Arrangör

CBRNE-dagarna arrangeras årligen av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarsmakten/Totalförsvarets skyddscentrum och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Har du frågor om CBRNE-dagarna är du välkommen att kontakta oss via cbrne-dagarna@mil.se.

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 25 oktober 2023
Ort: Umeå
Lokal: Nolia
Klockan: 08:00
Antal platser: 230
Platser kvar: 9
 • CBRNE-dagarna 2023

  Deltar 8/11
  Deltar 9/11
  Deltar du på middagen den 8/11?
  Godkänner du utskick kopplade till CBRNE-dagar (utvärdering, information om nästa års event)?

  Genom att du anmäler dig samtycker du till att uppgifterna hanteras i enlighet med gällande lagar (GDPR och Försvarsdatalagen) för hantering av personuppgifter av alla tre myndigheterna FM, FOI och MSB och i enlighet med deras policys.

  Så här behandlar MSB personuppgifter

  Så här behandlar FOI personuppgifter

  Så här behandlar Försvarsmakten personuppgifter

Senast granskad: 11 september 2023

Till toppen av sidan