Till innehåll på sidan

Strategiskt forum för WIS

Nu startar MSB ett strategiskt forum för att tillsammans med er aktörer utveckla framtidens WIS.

Detaljer

Målgrupp

Vi bjuder in två personer från respektive krisberedskapsaktör:

  • en chef/ansvarig i krisberedskapsledning eller strateg i en verksamhet där WIS är ett av stödsystemen samt
  • en van WIS-användare som använder WIS regelbundet.

Kontakt

Om Strategiskt forum för WIS

Syftet med forumet är att kartlägga framtida behov så att vi kan utveckla WIS för att möta det samlade behovet för framtidens krisberedskap och totalförsvar.

Inom ramen för forumet diskuterar vi:

  • Hur, och till vad, vill ni aktörer använda WIS i framtiden?
  • Vilken information vill ni kunna dela i WIS?
  • Vilken funktion anser ni att WIS har i civil beredskap?
  • Vilka förväntningar har ni på WIS och MSB?

Anmälan

Anmälan till forumet har inte öppnat än. Vi återkommer med mer information i början av 2023.

WIS

WIS är en portal för Sveriges krisberedskap som underlättar för aktörer att dela information före, under och efter samhällsstörningar. Myndigheter, kommuner, regioner, frivilligorganisationer och privata aktörer med ansvar under en kris får använda WIS. I dag är cirka 700 aktörer registrerade i WIS.

MSB utvecklar och ansvarar för WIS.

WIS − webbaserat informationssystem

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Stockholm
Lokal: Radisson Blu Royal Viking, Vasagatan 1, Stockholm
Klockan: 09:45
Antal platser: 100
Längd: 1 dag

Senast granskad: 20 december 2022

Till toppen av sidan