Till innehåll på sidan

Seminarium – MSB:s strategi för att stödja kommunernas arbete med personalförsörjning av deltidsbrandmän

Just nu arbetar MSB med att ta fram en handlingsplan och strategi för personalförsörjning av deltidsbrandmän och ni inbjuds därför att medverka vid en seminariedag där vi dels presenterar nuläget i arbetet och dels redovisar annat som är på gång inom området.

Detaljer

Målgrupp

Målgruppen är kommunal räddningstjänst och personer som arbetar med personalförsörjning av deltidsbrandmän/Rib.

Kostnad

Kostnadsfritt. MSB bjuder på lunch och fika.

MSB har i myndighetens instruktion fått ett uppdrag att stödja kommunerna i deras arbete med personalförsörjning av deltidsbrandmän. Utmaningar när det gäller att personalförsörja svensk räddningstjänst med deltidsbrandmän har funnits under lång tid. 

Det kommer finnas utrymme för dialog i programmet. Grib-utbildningen kommer till exempel inte att ha en egen programpunkt men det kommer att finnas personer på plats för er som önskar prata om det. Vi förstår även intresset för RUHB men ser att detta område kommuniceras i andra sammanhang.

OBS! Vi vill gärna se er på plats för en bra dialog denna dag vilket kommer att vara prioriterat för oss under detta seminarium. Vi kommer att presentera handlingsplan och strategi samt dialogstödet vid andra tillfällen men då helt digitalt samt att ni när som helt är välkomna att kontakta oss som leder detta projekt.

Från programmet:

  • Presentation av projektet i sin helhet
  • Senaste forskningen inom området
  • Strategi och handlingsplan för MSB:s stöd till kommunerna när det gäller personalförsörjning av deltidsbrandmän, hur arbetet har gått till samt att vi önskar en dialog kring handlingsplan.
  • Stöd för dialogen mellan räddningstjänsten och huvudarbetsgivaren – nulägesrapport från ett pågående delprojekt
  • Studie av arbetsmiljön för Rib/deltidsbrandmän (Karlstad universitet) – presentation av preliminärt resultat

Kontakt

Nina Bergström, nina.bergstrom@msb.se

Anders Sigfridsson, anders.sigfridsson@msb.se

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Solna
Lokal: MSB:s kontor, Tomteboda
Klockan: 08:30
Antal platser: 60
Platser kvar: 11
Längd: En dag

Senast granskad: 26 januari 2023

Till toppen av sidan