Till innehåll på sidan

Nätverk för kommunal räddningstjänst och Räddningstjänstråd våren 2023

Välkommen till SKR:s Nätverk för kommunal räddningstjänst, NKR och MSB:s Räddningstjänstråd den 29 respektive den 30 mars. Träffarna riktar sig till dig som är utsedd att representera ditt län vid de olika mötena.

Detaljer

Målgrupp

Särskild inbjudan.

Kostnad

Träffarna är kostnadsfria. Lunch, middag och kaffe ingår. Kostnaden för logi och resor står varje deltagare för.

NKR-möte

Syftet med Nätverket för kommunal räddningstjänst, NKR är att vara ett forum för dialog mellan SKR och medlemmarna för inriktning av SKR:s intressebevakning och att inhämta kommunernas behov av stöd för verksamhetsutveckling. Vi börjar dag ett klockan 10 och avslutar klockan 16:30.

Räddningstjänstrådet

Syftet med rådet är att främja dialogen mellan MSB och kommunal räddningstjänst, för att identifiera gemensamma framtida utvecklingsområden och utmaningar. Genom rådet kan dialog föras om behov och inriktning av utveckling, utbildning och stöd till den kommunala räddningstjänsten. Räddningstjänstrådets möte dag två börjar klockan 08.30 och avslutas klockan 16.00. 

Program

Ett detaljerat program och deltagarlista kommer att skickas ut snarast efter anmälningstidens slut.

Övrig information

Anmälan erbjuds dig som är särskilt inbjuden.

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Stockholm
Lokal: Se inbjudan
Klockan: 10:00
Antal platser: 50
Platser kvar: 28

Senast granskad: 13 februari 2023

Till toppen av sidan