Till innehåll på sidan

NIS-konferensen 2023

NIS-konferensen är ett unikt tillfälle för dig som arbetar med informationssäkerhet att få information om det nya NIS-direktivet och andra relaterade frågor. Vi utbyter kunskap och möter tillsynsmyndigheterna – välkommen till NIS-konferensen!

Detaljer

Målgrupp

Konferensen riktar sig till leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster inom privat- och offentlig sektor som omfattas eller kommer att omfattas av NIS-regleringen.

Kostnad

Kostnadsfri.

2023 års NIS-konferens är den tredje i ordningen. Som deltagare får du möjlighet att lyssna till och träffa några av Sveriges främsta experter på NIS och informationssäkerhet. Särskild uppmärksamhet kommer ägnas åt NIS 2 och vad det nya direktivet kommer innebära för dig.

Årets konferens lägger extra vikt vid personliga möten och erfarenhetsutbyten. För dig som deltar på plats ges möjlighet att i programpauserna diskutera med våra talare. Dessutom finns ett flertal utställare på plats. Ta till exempel chansen att prata incidenthantering med CERT-SE eller diskutera NIS-föreskrifterna med MSB:s experter.

Tidigare upplagor av konferensen har varje gång lockat drygt 650 deltagare. Nästa omgång av konferensen kommer att äga rum den 10 maj 2023 på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Möjlighet finns även att delta på distans.

Programmet

Program för NIS-konferensen 2023

Kontakt

Vid frågor gällande anmälan, konferensens upplägg eller innehåll vänligen kontakta niskonferens@msb.se.

Vill du veta mer om NIS?

Omfattas du inte av NIS-regleringen eller/och vill veta mer? 

NIS-direktivet

EU-flagga samt texten Medfinansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Stockholm
Lokal: Clarion Sign
Klockan: 09:00
Längd: 1 dag

Senast granskad: 10 februari 2023

Till toppen av sidan