Till innehåll på sidan

Informationsträff om cybersäkerhetsutlysningar inom programmet för ett digitalt Europa

Vill du veta mer om cybersäkerhetsutlysningar inom programmet DIGITAL? Då ska du delta på NCC-SE:s digitala informationsträff den 3 maj. Mötet hålls på svenska och fokuserar på utlysningar under 2023 och aktiviteter för att stötta svenska sökanden. Välkommen på mötet önskar NCC-SE!

Detaljer

Målgrupp

Svenska företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och offentliga organisationer har möjlighet att söka EUs-medel inom området cybersäkerhet inom programmet DIGITAL.

DIGITAL är ett EU-finansieringsprogram som syftar till att bygga digital kapacitet och infrastruktur inom EU med fokus på att underlätta bred användning av digital teknik och sätta resultat från forskning på marknaden. Informationsträffar riktar sig till svenska verksamheter som är intresserade av att söka finansiering inom programmet.

Informationsträffen hålls på svenska och fokuserar på utlysningarna under 2023.

Kostnad

Mötet är kostnadsfritt.

Sveriges nationella samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet (NCC-SE) främjar EU-medel för ekonomiskt stöd som svenska företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och offentliga organisationer har möjlighet att söka för forsknings- och innovationsprojekt inom cybersäkerhet.

Insatser inom programmet DIGITAL under 2023 inriktar sig främst på:

  • Utbildningsinsatser kopplade till Cybersecurity Skills Academy

  • Riskbedömning och testning av cybersäkerhetsförmåga

  • Samordning mellan civila och militära domänen inom cybersäkerhet

  • Arbete med standardisering inom cybersäkerhet, speciellt avseende den föreslagna cyberresiliensakten

  • Stöd vid anpassning till EU-lagstiftning, till exempel NIS2, cybersäkerhetsakten och den föreslagna cyberresiliensakten.

Läs mer om EU-programmet DIGITAL

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Digital
Lokal: Digital
Klockan: 10:00
Antal platser: 100
Platser kvar: 23
Längd: 1 timme

Senast granskad: 18 april 2023

Till toppen av sidan