Till innehåll på sidan

Frågestund om Infosäkkollen och It-säkkollen 2023

Välkommen till en digital frågestund om MSB:s verktyg för uppföljning och förbättring av det systematiska informations- och cybersäkerhetsarbetet i samhällsviktiga verksamheter. Frågestunden inleds med en kort presentation varefter deltagare får möjlighet att ställa sina frågor.

Detaljer

Målgrupp

Frågestunden om Infosäkkollen erbjuds offentlig förvaltning och NIS-leverantörer inför 2023 års genomförande av Infosäkkollen som lanseras i mitten av maj. Frågestunden riktar sig i huvudsak till CISO eller liknande funktion som kommer hålla samman arbetet med att besvara Infosäkkollen.

Kostnad

Kostnadsfritt.

Mötesinbjudan skickas separat någon dag före till anmälda deltagare. Lägg gärna in en egen placeholder i din kalender. Läs gärna igenom Infosäkkollen och FAQ inför frågestunden.

Infosäkollen

Infosäkkollen är ett verktyg som stödjer uppföljning och förbättring av systematiskt informationssäkerhetsarbete i samhällsviktiga verksamheter som omfattas av NIS-regleringen. Nytt för 2023 är att It-säkkollen introduceras. Det är en mindre undersökning av en organisations it-säkerhetsåtgärder som utvecklas för att genomföras i full skala 2025.
Infosäkkollen är ett verktyg i Excel. Kärnan är ett formulär med frågor om olika aspekter av det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Ett bra sätt att samla in informationen är en workshop där olika funktioner och roller i verksamheten deltar. Organisationens CISO kan med fördel hålla ihop arbetet (alternativt någon i stabsfunktionen) och förankra innehållet hos ledningen innan det förmedlas till MSB.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar, studera först vår FAQ, och kontakta infosakkollen@msb.se om din fråga inte redan besvarats.

Frågor och svar om Infosäkkollen

Vill du veta mer om NIS?

Omfattas du inte av NIS-regleringen eller/och vill veta mer?
NIS-direktivet

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Klockan: 09:00
Antal platser: 250
Platser kvar: 206
Längd: En timme
Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Klockan: 09:00
Antal platser: 250
Platser kvar: 208
Längd: En timme

Senast granskad: 21 april 2023

Till toppen av sidan