Till innehåll på sidan

Informationssäkerhet i fokus, tema 5: säkerhetsåtgärder i informationssystem

MSB bjuder in till en serie webbinarier på temat informationssäkerhet. Syftet är att ge vägledning för informationssäkerhetsarbetet och underlätta tillämpning av det stöd som MSB tillhandahåller.

Detaljer

Målgrupp

Medarbetare eller ansvariga som arbetar eller ska börja arbeta systematiskt med informationssäkerhet samt personer som arbetar med IT-säkerhetsfrågor i offentlig sektor.

Kostnad

Kostnadsfritt.

Digitalisering har många fördelar, men leder också till nya risker genom att komplexiteten i organisationers it-miljö ökar. Bristande it-säkerhet kan medföra att organisationer inte har åtkomst till sin information, att information kan komma obehöriga till del eller att informationen blir förvanskad eller förstörd. Tillräckliga säkerhetsåtgärder för informationssystemen är en förutsättning för att skydda organisationens information och för att digitaliseringens möjligheter ska kunna tas tillvara.

Innehållet kommer att utgå från MSB:s vägledning om säkerhetsåtgärder i informationssystem och utöver praktiska medskick även inkludera hur arbetet med säkerhetsåtgärderna i vägledningen förhåller sig till det systematiska informationssäkerhetsarbetet och regler på området.

Webbinaret avslutas med en paneldiskussion där du har möjlighet att ställa frågor.

Här kan du se de tidigare webbinarierna i serien

Talare

Helena Andersson, verksamhetsstrateg på enheten för strategi och samordning

Martin Snygg, handläggare på enheten för strategi och samordning, MSB.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar, kontakta informationssakerhet@informationssakerhet.se

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 30 maj 2023
Ort: Digitalt
Klockan: 13:30
Antal platser: 200
Platser kvar: 10
Längd: 1,5 timmar
  • 1 juni: Informationssäkerhet i fokus, tema 5

    Genom att du anmäler dig samtycker du till att MSB behandlar dina personuppgifter.

    Så här behandlar MSB personuppgifter

Sista anmälningsdag: 16 juni 2023
Ort: Digital
Klockan: 13:30
Antal platser: 200
Platser kvar: 16
Längd: 1,5 timmar
  • 20 juni: Informationssäkerhet i fokus, tema 5

    Genom att du anmäler dig samtycker du till att MSB behandlar dina personuppgifter.

    Så här behandlar MSB personuppgifter

Senast granskad: 29 mars 2023

Till toppen av sidan