I samband med framtagandet av inriktning för ökad jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten 2030 med tillhörande handlingsplan 2022–2024, framfördes det önskemål om att MSB kartlägger och sammanst...