Till innehåll på sidan

Webbseminarium skyfallskartering av tätorter

MSB bjuder in till presentation av en ny vägledning om metod för skyfallskartering av tätorter. Vägledningen har tagits fram på uppdrag av regeringen.

Detaljer

Målgrupp

Aktörer som tar fram eller använder sig av skyfallskarteringar, det vill säga kommuner, länsstyrelser, konsulter eller andra privata och offentliga aktörer som arbetar förebyggande med skyfallshantering.

Kostnad

Kostnadsfritt.

Risken för intensiva skyfall ökar i ett förändrat klimat. För att minska sårbarheten i samhället och öka anpassningen till ett förändrat klimat krävs en ökad beredskap för att möta skyfall. Kunskap om vilka områden som kan drabbas vid ett skyfall är en förutsättning för att kunna planera samhället så att negativa konsekvenser inte uppstår.

Regeringen har gett MSB i uppdrag att utveckla en standardiserad metod för skyfallskartering i tätorter. MSB har genomfört uppdraget i nära samverkan med länsstyrelserna, Boverket och SMHI.

Vägledningen innehåller bland annat rekommendationer om val av metod med hänsyn till syftet med skyfallskarteringen, vilka underlag som behövs, hur skyfallskarteringar utförs kopplat till val av metod och kvalitetsgranskning av resultaten.

Program

 • Information om regeringsuppdraget (MSB)
 • Introduktion till vägledningen för beställare av skyfallskarteringar (Sweco)
 • Paus
 • Introduktion till vägledningen för utförare av skyfallskarteringar (Sweco)
 • Frågor

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 4 december 2023
Ort: Digitalt
Klockan: 10:00
Antal platser: 400
Platser kvar: 42
Längd: Två timmar
 • Öppna anmälan

  8 dec: Webbseminarium skyfallskartering av tätorter

  Genom att du anmäler dig samtycker du till att MSB behandlar dina personuppgifter.

  Så här behandlar MSB personuppgifter

Senast granskad: 30 oktober 2023

Till toppen av sidan