Till innehåll på sidan

Informationsseminarium för säkerhetsrådgivare transport av farligt gods

MSB bjuder in till ett informationsseminarium för säkerhetsrådgivare. Syftet med seminariet är att informera om nyheter och ändringar i 2023 års utgåvor av regelverken MSBFS 2022:3 (ADR-S) och MSBFS 2022:4 (RID-S). Dessutom kommer information att ges bland annat om MSB:s tillsyner, transport av farligt avfall med mera.

Detaljer

Kostnad

1050 kronor exklusive moms. I priset ingår kaffe och lunch, kostnaden faktureras i efterhand. Obs! Fakturan skickas inte via e-post.

Lokalen har plats för 96 deltagare, platserna fördelas i tur och ordning allt eftersom anmälningarna registreras. MSB kommer att skicka en bekräftelse på anmälan. Anmälan är bindande. Vid ev. återbud går det att överlämna sin plats till annan person, meddela i så fall namn på ersättare i god tid. MSB förbehåller sig rätten att tacka nej till anmälningar där vi bedömer att personen inte tillhör den intressegrupp som seminariet riktar sig till.

Seminariet kommer att filmas och finnas tillgängligt i efterhand på MSB:s webbplats.

Program

Moderator: Ann-Sofie Eriksson

 • 08:00-08:30 Registrering
 • 08:30-08:40 Inledning av moderator Ann-Sofie Eriksson, MSB
 • 08:40-09:30 Nyheter ADR/RID 2023, Johan Karlsson, MSB, Henric Strömberg, MSB
 • 09:30-10:00 Paus Kaffe
 • 10:00-10:50 Nyheter ADR/RID 2023, Johan Karlsson, MSB, Henric Strömberg, MSB
 • 10:50-11:00 Paus
 • 11:00-11:50 Transport av avfall som är farligt gods Camilla Oscarsson, MSB
 • 11:50-12:00 Moderator Ann-Sofie Eriksson, MSB
 • 12:00-13:00 Lunch
 • 13:00-14:00 Bestämmelser om internationella och nationella transporter av farligt avfall Anna Rosell, Naturvårdsverket, Malin Söderlund, Naturvårdsverket
 • 14:00-14:10 Paus
 • 14:10-14:40 Olycksrapportering och transportskydd Malin Jonsson, MSB
 • 14:40-15:10 Paus kaffe
 • 15:10-16:00 Tillsyn säkerhetsrådgivare, Magnus Nygren, MSB
 • 16:00-16:30 Frågor, reflektioner och avslutning Ann-Sofie Eriksson, MSB

Obs: Programmet är endast preliminärt och kan komma att förändras.

Kontakt

sakerhetsradgivarregistret@msb.se

Malin Vilhelmsson 010 -240 52 48

Jan Nilsson 010-240 52 11

Carolina Karlsson 010-240 52 06

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Stockholm
Lokal: Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, lokal Sankta Klara
Klockan: 08:00
Antal platser: 96
Platser kvar: 5
Längd: Heldag

Senast granskad: 30 januari 2023

Till toppen av sidan