Till innehåll på sidan

Sevesotillsynskonferens den 26 – 27 april

Välkommen ni handläggare på Länsstyrelsen som arbetar med Sevesolagstiftningen!
Konferensen börjar den 26 april klockan 12.00 med lunch och avslutas den 27 april klockan 13.00 med lunch.

Detaljer

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som är handläggare på länsstyrelsen och arbetar med Sevesolagstiftningen.

Varje Länsstyrelse ges plats för minst en deltagare till konferensen. Vid överbokning förbehåller sig MSB att i första hand ge plats till handläggare som arbetar med operativ Sevesotillsyn

Kostnad

Kostnad: 1500 kr

I avgiften ingår lunch den 26 april, fika båda dagarna, gemensam två-rätters middag på kvällen den 26 april samt lunch den 27 april.

Deltagarna bokar och bekosta resor och boende själva. Vill ni boka övnattning på konferenshotellet ringer ni hotellet på tel. 08-462 10 00.
OBS: Inga rum finns förbokade eller reserverade, så var ute i god tid om ni önskar detta.

Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdag den 15 mars. Vid förhinder kan deltagarens plats överlåtas till annan deltagare vid överenskommelse med MSB.

Syftet med tillsynskonferensen är att stärka handläggarna i deras roll vid Sevesotillsyn samt att ge ökad samsyn i olika Sevesofrågor för att uppnå en mer likvärdig och effektiv Sevesotillsyn. Konferensen ska även ge tillfälle att utbyta erfarenheter och ge varandra inspiration i Sevesoarbetet. 

Programpunkter

  • Aktuell information inom Sevesoområdet
  • Nationella bilden Sevesolagen
  • MSB:s publikation om nödlägesplanering
  • Redovisning enligt Sevesoavgiftsförordningen
  • Aktuellt från länen

Mer detaljerat program kommer senare att delges deltagarna.

Kontaktperson

Carl Bonde, carl.bonde@msb.se, 010-240 52 96

Sevesotillsyn 11 § MSBFS 2015:8

Sevesotillsynen ska vara utformad för att medge en planerad och systematisk granskning av de tekniska system samt organisations- och driftsystem som tillämpas vid verksamheten och särskilt omfatta kontroll av

  1. att åtgärder har vidtagits för att förebygga allvarliga kemikalie¬olyckor och för att begränsa följderna av sådana olyckor,
  2. att uppgifterna i handlings-programmet, säkerhets-rapporten eller någon annan handling som lämnats in till länsstyrelsen överensstämmer med omständigheterna vid verksamheten, samt
  3. att allmänheten har fått tillgång till den information som föreskrivs i 14 § Sevesolagen.

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Stockholm
Lokal: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98
Klockan: 12:00
Antal platser: 45
Platser kvar: 15

Senast granskad: 31 januari 2023

Till toppen av sidan