Till innehåll på sidan

Sotningskonferensen 2022

Sotningskonferensen 2022 ska samla hela sotningsbranschen för att vi ska få tydligare förståelse för varandras uppdrag och skapa dialog om hur vi förhåller oss till lagstiftningen och verkar i systemet på bästa sätt. Det gör vi genom att ta upp aktuella frågor med tydlig koppling till kommunens ansvar och entreprenörernas utförande.

Detaljer

Målgrupp

Konferensen riktar sig till hela sotningsbranschen; ansvariga tjänstemän och politiker i kommunerna, de som utför sotning och brandskyddskontroll, länsstyrelser och andra berörda.

Kostnad

Avgiften är ännu inte fastställd.

Sotningskonferensen 2022 arrangeras i år av MSB, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR).

Program

Konferensen tar upp aktuella frågor men har även vissa inslag av mer utbildande karaktär.

Om konferensen

Konferensen kommer i år att arrangeras med möjlighet att delta på plats på Saturnus konferens Slussen, Hornsgatan 15, Stockholm. Det kommer även att gå att anmäla sig till ett digitalt deltagande via länk att följa direkt under den 8:e och 9:e september.

Anmälan

Anmälan kommer att öppnas i mitten av april.

Kontaktperson

Håkan Sten, MSB
hakan.sten@msb.se

Gemensamma konferenser sedan 2014

2014 arrangerades den första "nya sotningskonferensen" gemensamt av MSB, SKL och SSR i syfte att samla hela sotningsbranschen. Nu genomförs denna konferens för femte gången. MSB har tidigare arrangerat Sotningskonferenser vartannat år som behandlat aktuella frågor.

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Stockholm
Lokal: Saturnus konferens Slussen, Hornsgatan 15
Klockan: 10:00
Antal platser: 110

Senast granskad: 25 mars 2022

Till toppen av sidan