Till innehåll på sidan

Sotningskonferensen 2022

Sotningskonferensen 2022 ska samla hela sotningsbranschen för att vi ska få tydligare förståelse för varandras uppdrag och skapa dialog om hur vi förhåller oss till lagstiftningen och verkar i systemet på bästa sätt. Det gör vi genom att ta upp aktuella frågor med tydlig koppling till kommunens ansvar och entreprenörernas utförande.

Detaljer

Målgrupp

Konferensen riktar sig till hela sotningsbranschen; ansvariga tjänstemän och politiker i kommunerna, de som utför sotning och brandskyddskontroll, länsstyrelser och andra berörda.

Kostnad

Konferensavgift – fysiskt: 2 900 kr/person exkl moms. I avgiften ingår fika och lunch samt middag den 8 sep samt fika och lunch den 9 sep.
Konferensavgift – digitalt: 1500 kr/person. Länkar skickas ut strax innan konferensen. Länkarna är personliga, dvs en länk per deltagare.

Sotningskonferensen 2022 arrangeras av MSB, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR).

Det går anmäla sig för digitalt deltagande fram till 5 september. 

Sotningskonferensen 2022 arrangeras i år av MSB, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR).

Program

Några av de områden som kommer belysas i år är utbildning samt upphandling och uppföljning av sotningsverksamheten. Vidare lyfts arbetsmiljöfrågor, nationella erfarenheter om identifierade brister i sotningsverksamheten samt frågor om fristuppfyllnad och förelägganden.

Program

Kontaktperson

Håkan Sten, MSB
hakan.sten@msb.se

Gemensamma konferenser sedan 2014

2014 arrangerades den första "nya sotningskonferensen" gemensamt av MSB, SKL (numera SKR) och SSR i syfte att samla hela sotningsbranschen. Nu genomförs denna konferens för femte gången. MSB har tidigare arrangerat Sotningskonferenser vartannat år som behandlat aktuella frågor.

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Stockholm
Lokal: Saturnus konferens Slussen, Hornsgatan 15
Klockan: 10:00
Längd: Två dagar

Senast granskad: 5 september 2022

Till toppen av sidan