Till innehåll på sidan

Kris-GIS - Uppstart av nätverk

Inbjudan till nätverksmöte för sakkunniga inom geografiska informationssystem kopplat till krishantering.

Detaljer

Målgrupp

Inbjudan riktas till dig som arbetar med GIS hos en aktör med en roll i krisberedskapssystemet.

Kostnad

Egen resa/boende.

I början av pandemin samlades ett antal myndigheters GIS-funktioner för att se hur man kunde samarbeta effektivt och ta hjälp av varandra för att hantera händelsen. Detta samarbete bedömdes så värdefullt att man beslutade att ta det vidare för att kunna nyttja arbetssättet även vid andra händelser.

MSB vill nu utveckla den gruppering som skapades för att berörda aktörer effektivt och snabbt ska kunna samverka kring GIS-frågor på ett strukturerat sätt genom att förbereda former för samverkan, för data och information för olika händelser och identifiera behov för den aktuella händelsen.

Vad

MSB bjuder härmed in till en första nätverksträff och hoppas att du vill vara med och bidra till att få till stånd denna samverkan inom GIS-området.

Vem

Inbjudan riktas till dig som arbetar med GIS hos en aktör med en roll i krisberedskapssystemet. Inbjudan går ut brett och deltagande i mån av intresse.

Målet med dagen

Systemet utvecklas hela tiden och behovet av att dela information och kunskap ökar likaså. Målet med dagen är att i förlängningen stärka svensk krishanteringsförmåga genom att bättre integrera GIS i arbetet i händelse. Vi önskar lära av varandras roller, kompetenser och erfarenheter och arbeta fram ett arbetssätt som möjliggör effektiv samverkan vid en händelse. Tillsammans.

Program

  • 09:00 Fika
  • 09:30 Välkommen och introduktion
  • 10:00 Roller, erfarenheter och gemensamma nämnare
  • 11:00 Kris-GIS – ett förslag
  • 12:00 Lunch
  • 13:00 Grupparbete – behov, scenario och arbetssätt
  • 16.00 Vägen framåt?

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Stockholm
Lokal: MSB:s kontor i Stockholm
Klockan: 09:30
Antal platser: 100
Platser kvar: 100

Senast granskad: 16 juni 2022

Till toppen av sidan