Till innehåll på sidan

Inbjudan till lägesbildsworkshop för länsstyrelserna

MSB och Länsstyrelsen Norrbotten bjuder in till gemensam workshop med fokus lägesbilder, onsdagen den 28 september 2022 i Stockholm.

Detaljer

Kostnad

Egen resa och eventuellt boende.

MSB och Länsstyrelsen Norrbotten bjuder in till gemensam workshop med fokus lägesbilder, onsdagen den 28 september 2022 i Stockholm.

Målgrupp är personer på länsstyrelser som arbetar med att sammanställa lägesbilder inom det geografiska områdesansvaret. Det kan exempelvis vara sammanställning av samlande lägesbilder i det löpande regionala perspektivet eller samlade lägesbilder i samband med pågående krissituationer.

Särskild inbjudan har gått ut till respektive länsstyrelse. Av praktiska skäl är deltagarantalet begränsat till max två personer per länsstyrelse.
Detaljerat program skickas till anmälda deltagare i god tid innan workshop.

Workshop planeras gemensamt av Länsstyrelsen Norrbotten och MSB, genom arbetsgruppen för lägesbild, rapportering och operativ rytm – inom ramen för projektet Gemensamma grunder vidareutveckling (GGV)

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Stockholm
Lokal: Clarion Hotel Stockholm
Klockan: 09:00
Antal platser: 60
Platser kvar: 22

Senast granskad: 22 juni 2022

Till toppen av sidan