Till innehåll på sidan

Webbinarium: Efter kärnkraftsolyckan

Kärnkraftshaverier kan leda till omfattande utsläpp och spridning av radioaktivt material. Exponering för dessa ämnen kan vara hälsovådlig och leda till strålningsinducerad cancer.

Detaljer

Målgrupp

Beredskapshandläggare, sanerings- och räddnings-ledare, FOI, SSM, myndigheter, forskare och andra intressenter inom RN-området.

Kostnad

Kostnadsfritt.

Under fyra år har MSB finansierat forskning för att studera olika möjligheter för samhällets respons och åtgärder vid nedfall av långlivat radioaktivt material. Vid detta webbinarium presenteras resultaten.

Program

 • 09:00 Välkommen och introduktion
  Moderator: Mats Ardbreck, MSB
 • 09:05 Saneringens effektivitet från ett strålskyddsperspektiv.
  Om saneringens dosreducerande effekt över tid och vad som händer om man väntar med insatsen.
  Talare: Prof Christopher L. Rääf och Post Doc. Johan Martinsson, Lunds universitet
 • 09:35 Uppföljning av interndoser och beräkning av risker
  Sjukvårdens möjligheter till mätningar och LARCalc – ett beräkningsverktyg för avstyrd risk utifrån olika motåtgärder vid kärnkraftsolycka.
  Talare: MSc Jonatan Sundström och Prof. Mats Isaksson, Göteborgs Universitet
 • 10:05 Kort paus
 • 10:15 Vill människor flytta tillbaka?
  Attityder till återflyttning till ett sanerat område.
  Resultat från enkätstudie och djupintervjuer.
  Talare: Doc. Joel Rasmussen och Doc. Mats Eriksson, Örebro Universitet.
 • 10:45 Är det värt att sanera?
  Hur beräkna kostnaderna för en olycka – och kostnader för sanering. Hur jämför sig saneringskostnader med förluster av egendom och andra värden. Hur skall man tänka kring kompensation?
  Talare: Prof. Thomas Sterner och MSc Reza Gholam, Göteborgs Universitet
 • 11.15 Kort paus
 • 11:25 Rekommendationer från forskarna.
  Framåtblickande perspektiv: Vad gör vi med resultaten?
  Talare: Prof Christopher L. Rääf, Lunds universitet
 • 12:00 Avslutning

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Klockan: 09:00
Antal platser: 150
Platser kvar: 36

Senast granskad: 20 september 2022

Till toppen av sidan