Till innehåll på sidan

Sevesokonferensen 2022

Årets tema är nödlägesplanering. Konferensen kommer också att ge information om vad som är aktuellt inom området och ge inspiration. Vid konferensen ges presentationer av bland annat MSB, länsstyrelser, kommunal räddningstjänst och verksamhetsutövare.

Detaljer

Målgrupp

Konferensen riktar sig främst till verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen, myndigheter, säkerhetschefer, huvudskyddsombud, räddningstjänsten och andra aktörer som arbetar med hälsa, miljö och säkerhet och som på något sätt kommer i kontakt med Sevesolagstiftningen.

Kostnad

Konferensavgiften är 1500 kr exklusive moms. I avgiften ingår kostnader för konferensen, lunch, fika och frukt.

Konferensen ska också uppmärksamma ledning och personer som ansvarar för säkerheten vid verksamheter som hanterar farliga ämnen.

Om anmälan

Tilldelningen av platser kommer att ske enligt principen ”först till kvarn”. Anmälan är bindande. Om du får förhinder är det möjligt att skicka en ersättare.

Program

27 oktober kl. 09.30 – 16.30
City Conference Centre, Stockholm
Adress: Norra Latin, Drottninggatan 71B

Moderator: Peter Norlander, MSB

09.00, REGISTRERING, KAFFE & SMÖRGÅS

Välkommen och inledning, MSB
Vad säger lagstiftningar om kommunens plan för räddningsinsatser (LSO) och nödlägesplanering (Seveso), MSB

MSB: vägledning, nödlägesplanering enligt Seveslagstiftningens krav, MSB

11.10 – 11.30, PAUS

Länsstyrelsernas erfarenheter av tillsyns kring nödlägeshantering (Västra Götaland och Skåne)

12.00 – 13.15, LUNCH

Realistiska nödlägesövningar hos verksamhetsutövare
Celanese Production Sweden AB
Industrinsräddningstjänst i Stenungsund ”IRIS”

14.30 – 15.00, EFTERMIDDAGSFIKA

Räddningstjänst vid Sevesoanläggningar, Räddningstjänsten Karlstadsregionen
Olyckrapportering, MSB
Bio-CCS riskperspektiv
Stockholm Exergi - Värtaverket, Structor riskbyrån AB

16.30
Nationella Sevesokonferensen avslutas

Sevesoverksamhet
Sevesoverksamhet

För ytterligare information om konferensen kontakta

Narges Teimore, MSB
Telefon: 010-240 54 02
Mobil: 072-743 99 77
E-post: narges.teimore@msb.se

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Stockholm
Lokal: City Conference Centre
Klockan: 09:00

Senast granskad: 7 september 2022

Till toppen av sidan