Till innehåll på sidan

Hantering av släckvatten från bränder

Vid bränder åtgår stora mängder vatten för att släcka. Släckvatten som inte förångas kan innehålla många miljögifter och behöver därför samlas upp och renas.

Utmaningarna med detta är flera och olika metoder och verktyg kan komma ifråga. Nu prövar vi några av dessa i verklighetsnära miljö i samarbete mellan MSB:s Verklighetslabb, Nationellt utvecklingscentrum för risker på skadeplats (NUC) och WIN Guard – välkommen att delta!

Program dag 1 ”Hantering och uppsamling”

Tiderna är preliminära.

 • 10:00 Uppstart med problemformulering
 • 11:00 Förberedelser av insatssimulering
 • 12:30 Lunch
 • 13:15 Insatssimulering del 1 olika markförhållanden
 • 14.45 Fika
 • 15.00 Insatssimulering del 2 byggnad
 • 17:00 Avslutande diskussion (ca 45 min)
 • 18:30 Middag

Program dag 2 ”Rening”

Tiderna är preliminära.

 • 08:30 Uppstart med problemformulering (talare?)
 • 09:30 Förberedelser av reningsverk
 • 10:30 Reningsteknik 1
 • 11:15 Reningsteknik 2
 • 12:00 Lunch
 • 12:45 Reningsteknik 3
 • 13:00 Reningsteknik 4
 • 13.45 Fika och avslutande diskussion
 • 15.00 Avslut

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Revinge
Klockan: 10:00
Längd: Två dagar

Senast granskad: 12 september 2022

Till toppen av sidan