Till innehåll på sidan

Spela domino med klimatet?

Tre webbinarier om att gå från kunskap till handling för att minska klimatriskerna.

Detaljer

Målgrupp

Professionellt verksamma som behöver mer kunskap om klimatrisker och klimatanpassning.

Kostnad

Kostnadsfritt.

Här finns en spellista med alla webbinarier på Youtube

I ett förändrat klimat blir det en stor utmaning att hantera naturolyckor som med en dominoeffekt påverkar natur och samhälle på oväntade sätt. Vad kan forskningen bidra med för att förstå och analysera dessa multipla händelser? Vilka metoder och verktyg finns för att kommuner, räddningstjänster och andra ska kunna gå från kunskap till handling i ett förändrat klimat?

Vid tre webbinarier ska forskare och MSB beskriva framtidsbilderna, analyserna och stöden till planering. Webbinarierna genomförs helt online och kostnadsfritt 9, 10, 11 november 2022.

Genomförande

Onsdag 9 november kl 9-11.30

Framtidsbilder av ett förändrat klimat.

 • Vad har vi att vänta av ett förändrat klimat?
 • Scenarier för multipla naturhändelser.
 • Kan vi hantera flera naturolyckor samtidigt?
 • Hur kan försörjningsförmågan påverkas?

Torsdag 10 november kl 9-11.30

Sårbarhet - hur kan den bedömas?

 • Vilka faktorer påverkar sårbarheten?
 • Hur påverkas kritisk infrastruktur?
 • Kan vi förutse var naturolyckor kommer att ske?
 • Hur kan räddningsresurser planeras?
 • Behövs fler verktyg för att förutse risker?

Fredag 11 november kl 9-11.30

Planering för en nödvändig klimatanpassning

 • Kommunal planering med robusta beslut – hur?
 • Kan forskare ge stöd till beslutsfattare?
 • Vägledning för klimatanpassning.
 • Att skapa engagemang för klimatrisker
 • En klimatsäker stad?
 • Hur kan man finansiera klimatanpassning?

Har du frågor? Kontakta forskning@msb.se.

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Klockan: 09:00
Antal platser: 150
Platser kvar: 15
Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Klockan: 09:00
Antal platser: 150
Platser kvar: 15
Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Klockan: 09:00
Antal platser: 150
Platser kvar: 0

Senast granskad: 11 januari 2023

Till toppen av sidan