Till innehåll på sidan

Nationell konferens för oljeskadeskydd 2022

Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO) genomför årets konferens den 23-24 november i Stockholm.

Detaljer

Målgrupp

Offentliga, privata och frivilliga aktörer med en roll före, under eller efter en händelse med oljeutsläpp till sjöss. Särskilt prioriterad målgrupp är personal från kustkommuner och länsstyrelser med fokus på miljö, säkerhet och räddningstjänst.

Syftet med konferensen är att få en aktuell helhetsbild av utvecklingen och utmaningar samt att föra en strategisk dialog om framtida prioriteringar.

Till konferensen bjuds alla berörda aktörer in, oavsett om det är en kommun, ett privat företag, en frivilligorganisation eller en myndighet som har en roll före, under eller efter en händelse med utsläpp av olja till sjöss och på strand.

Konferensen har genomförts årligen sedan 2012 och är en viktig del av NSO:s samordning av området.

Om anmälan

Anmälan öppnar i juni. Tills dess - save the date!

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Stockholm
Lokal: Royal och Grand, plan 4
Klockan: 09:00
Antal platser: 0

Senast granskad: 22 april 2022

Till toppen av sidan