Till innehåll på sidan

Nationell konferens för oljeskadeskydd 2022

Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO) genomför årets konferens den 23-24 november på Länsstyrelsen i Stockholm.

Detaljer

Målgrupp

Offentliga, privata och frivilliga aktörer med en roll före, under eller efter en händelse med oljeutsläpp till sjöss. Särskilt prioriterad målgrupp är personal från kustkommuner och länsstyrelser med fokus på miljö, krisberedskap och räddningstjänst.

Kostnad

Konferensen är kostnadsfri och måltider ingår.

Konferensen har genomförts årligen sedan 2012 och är en viktig del av NSO:s samordning av området. Till konferensen inbjuds alla berörda aktörer, oavsett om det är en kommun, ett privat företag, en frivilligorganisation eller en myndighet som har en roll före, under och efter en händelse med utsläpp av olja till sjöss och på strand. Syftet med konferensen är att få en aktuell helhetsbild av utvecklingen och utmaningar samt att föra en strategisk dialog om framtida prioriteringar.

Konferensen arrangeras av Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO) och har roterande värdskap. Årets värdmyndighet är MSB.

Tid och plats

Länsstyrelsen i Stockholms län, Regeringsgatan 66. Medtag legitimation. Start kl. 09.00 den 23/11 och slut kl. 16.00 den 24/11.

Fysisk konferens

I år är det endast möjligt att delta på plats och antalet deltagare är begränsat. Med risk för att det blir fullsatt är det önskvärt att begränsa antalet deltagare från samma organisation/funktion så att en bred målgrupp får möjlighet att delta.

Anmälan

Om konferensen blir fullbokad stängs anmälan via länken. Då går det bra att sätta upp sig på en väntelista. Det blir alltid ett visst bortfall och vi vill gärna fylla platserna. Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar oss så att din plats kan nyttjas av någon annan. För avbokning och andra anmälningsfrågor kontaktas ulf.cervinus@msb.se

Presentationer

Presentationerna kommer att filmas och i efterhand läggas ut på MSB:s samlingssida om den nationella konferensen för oljeskadeskydd där också tidigare konferensmaterial finns att ta del av.

Till samlingssidan nationell konferens för oljeskadeskydd

Kontakt

Frågor och förslag gällande programmet:  sonja.dobo@msb.se

Frågor om anmälan: ulf.cervinus@msb.se

Program

Programmet är preliminärt. Ett detaljerat program skickas ut till deltagarna inför konferensen.

  • Invigningstal: Sven-Erik Österberg, landshövding Stockholms län och Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör MSB
  • Olycksåret 2022: Kustbevakningen ger en traditionsenlig överflygning av årets olyckor och tillbud
  • Incidenter under luppen: Nedslag i några aktuella händelser – vad kan vi lära oss? Blackout på M/S Stena Scandica, utsläpp från land till hav och tankrengöring till sjöss
  • MSB:s operativa uppdrag: Vad gör MSB och vad kan MSB bistå med för stöd vid storskaliga föroreningsolyckor till sjöss? Om nationella förstärkningsresurser för oljeskadeskydd och om övning Balex Delta 2022 i Tyskland där MSB deltog som övad
  • HNS-konventionen: Måns Jacobsson ger en uppdatering av läget med den internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, den s.k. HNS konventionen
  • Aktuella projekt: Kustbevakningen berättar om projekt ”Effektivare skydd av råvattentäkter” som har fokuserat på Mälaren under 2022. Vi får även se bilder och filmer från IMAROS projektets experiment med nya bränslen – hur ter sig de nya bränslena i praktiken? Vad kan man förvänta sig av sådana utsläpp?
  • NSO strategisk dialog: En uppdaterad handlingsplan för oljeskadeskydd lanserades i maj 2022. Vad behöver vi göra? Hur säkerställer vi kontinuitet och redundans? Hur går vi från ord till handling?

 

Övrig information

Moderator: Mattias Lindholm, Kustbevakningen

Dokumentation: Presentationer filmas och läggs upp på MSB:s webbsida i efterhand, i likhet med tidigare:

Nationell konferens för oljeskadeskydd

Särskild aktivitet: Seminarieövning med Lars-Göran Uddholm som spelledare. Övningen genomförs som en del av programmet dag 1. Fiktivt scenario med storskalig olycka till sjöss och diskussioner kring relevanta frågeställningar vid olika tidpunkter av händelsen. Övningen filmas inte.

Bokbord: Välkommen att ställa ut t.ex. broschyrer och blädder-exemplar av relevanta publikationer på konferensens bokbord. Det finns tid att ställa frågor till utställarna i pauserna.

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Stockholm
Lokal: Länsstyrelsen, Royal och Grand, plan 4
Klockan: 09:00
Antal platser: 120
Platser kvar: 69

Senast granskad: 22 april 2022

Till toppen av sidan