Till innehåll på sidan

CBRNE-dagarna 2022 - I en förändrad värld mot en strålande framtid?

Välkomna till årets CBRNE-dagar i Umeå, mötesplatsen för dig som arbetar med frågor inom kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen.

Detaljer

Kostnad

Konferensen och middagen är kostnadsfria.

Program

Varje år fokuserar vi lite extra på ett av ämnena ovan och nu har turen kommit till radiologiska och nukleära ämnen. Ett annat givet samtalsämne kommer vara att vara vårt nya omvärldsläge. Men det kommer även att finnas mycket annat på programmet. Vi vill med hjälp av våra talare och föredragshållare belysa hur vi kan dra lärdomar för att stå förberedda vid nästa kris.

Konferensen vänder sig till aktörer som aktivt arbetar med frågor inom kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen. Arrangörerna förbehåller sig rätten att tacka nej till anmälningar där vi bedömer att personen inte tillhör den intressegrupp som konferensen riktar sig till.

8 november

08:30 REGISTRERING och FIKA
10:15 Öppningstal och välkommen - FOI:s Överdirektör Lena Nyberg
10:30 Den ryska kärnvapendoktrinen - Gudrun Persson, FOI
11:15 Strålsäkerhet ur ett totalförsvarsperspektiv - Catarina Danestig Sjögren, Strålsäkerhetsmyndigheten
12:00 Skyddcentrums mobila RN-labb - Johan Häggblad, SkyddC
12:15 LUNCH
13:30 Nya beredskapszoner kring kärntekniska anläggningar - Jonas Boson, Strålsäkerhetsmyndigheten
13:50 Saphyrad – nytt ersättningsinstrument för SRV2000 - Mats Ardbreck, MSB
14:15 Mat i krisberedskap - Livsmedelsverket
14:45 UTSTÄLLNING och FIKA
16:00 Stråldoser i svenska tätorter vid storskaliga nukleära händelser - Jalil Bahar Gogani, FOI
16:30 RN ur ett vårdperspektiv - Therese Borgernäs, Region Kalmar
17:00 Information om kvällens program
19:00 MIDDAG på Restaurang Umestan

9 november

08:30 Gruppövning - Kärnvapenscenario
11:45 LUNCH
13:15 CBRNE-strategin - Maria Muribi, MSB
13.45 Från berlock till kärnvapen - Ann-Sofie Elghag, Tullverket
14.15 NATO - Jan Karlsson, Högkvarteret
14:45 Avslutning - Åsa Scott, Avdelningschef FOI och Joakim Ericsson, Tf Chef SkyddC
15:00 KAFFE-TO-GO

OBS: Programmet är endast preliminärt och kan komma att förändras genom tillkommande eller bortfallande föreläsningar.

Var med och delta med en "poster"!

Under dagarna kommer vi även att arrangera en "poster-utställning" där vi ger deltagarna möjlighet att presentera aktuella projekt eller annan information inom CBRNE området.

Du är välkommen att skicka in ditt förslag av vad du skulle vilja presentera. Förslaget bör innehålla titel, kort beskrivning (max ½ A4), namn, organisation och kontaktuppgifter. Planeringskommittén för CBRNE-dagarna kommer sedan att göra ett urval bland förslagen och meddelar den 10/10 vilka posterförslag som kommer att komma med i utställningen.

Riktlinjer för att komma med är att postern ska ha ett innehåll med nyhetsvärde för deltagarna vid CRBNE dagarna. Den får enbart innehålla öppen information. Det kan handla om pågående eller nyligen avslutade projekt eller övningar. Gärna presentera ny teknik eller metodik inom CBRNE-området, men ej direkt reklam för en produkt.

Förslag på poster eller eventuella frågor om utställningen skickas senast den 3 oktober till: CBRNE-dag_poster@foi.se

Arrangör

CBRNE-dagarna arrangeras årligen av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarsmakten/Totalförsvarets skyddscentrum och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Har du frågor om CBRNE-dagarna är du välkommen att kontakta oss via cbrne@msb.se.

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Umeå
Lokal: Nolia Umeå, Signalvägen 3, Umeå
Klockan: 08:30
Antal platser: 250
Platser kvar: 250

Senast granskad: 11 oktober 2022

Till toppen av sidan