Till innehåll på sidan

Studie av social sårbarhet för klimatrelaterade risker

Karlstad universitet har, på uppdrag av MSB, utvecklat ett sårbarhetsindex för klimatrelaterade risker med ett fokus på social sårbarhet.

Att förstå och sätta mått på hur sårbarheter hos människor och samhälle ser ut och var sådana sårbarheter finns är centralt i arbetet att förebygga och minska oönskade konsekvenser av potentiellt skadliga händelser. KAU har dels sammanställt studier om vilka faktorer som påverkar social sårbarhet i en svensk kontext och dels anpassat ett amerikanskt sårbarhetsindex, Social Vulnerability Index (SoVI), till svenska förhållanden. Som en del av studien har ett GIS-verktyg tagits fram. Verktyget kan stärka planeringsprocesser och riskbedömningar.

Projektledare har varit Lars Nyberg, professor i risk- och miljöstudier. Projektets medlemmar är alla verksamma vid Risk- och miljöstudier och Centrum för forskning om samhällsrisker på Karlstads universitet.

KAU kommer att presentera resultatet av sin studie och demonstrera GIS-verktyget som de har utvecklat.

Du kommer få en anslutningslänk mejlan till dig innan mötet.

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Online
Lokal: Online
Klockan: 13:00
Antal platser: 50
Platser kvar: 50

Senast granskad: 21 februari 2022

Till toppen av sidan