Till innehåll på sidan

Inställt! Informations- och dialogmöte om utformning av ledningssystem

I samband med en utvecklingsinriktad workshop för att stödja den pågående utformningen av landets ledningssystem, bjuds samtliga räddningschefer in till ett digitalt informations- och dialogmöte.

Detaljer

Målgrupp

Räddningschefer.

Vi vill gärna ha ett utbyte med er både före och efter workshopen. Dels vill vi inhämta era behov före workshopen för att säkerställa att planerat innehåll för workshopen motsvarar de behov som ni inom räddningstjänsterna har.

Efter workshopen vill vi ha en träff för att återkoppla de resonemang och erfarenheter som framkommit. Datum för den summerande aktiviteten är ännu inte satt men genomförs preliminärt under vecka 39.

 

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Lokal: Digitalt
Klockan: 13:00
Antal platser: 150
Platser kvar: 150
Längd: 2 timmar

Senast granskad: 23 mars 2022

Till toppen av sidan