Till innehåll på sidan

Likabehandling för räddningstjänsten - kurs

Likabehandlingskursen för räddningstjänsten är interaktiv och varvar teorier med gruppövningar och diskussioner. Diskussionerna utgår från situationer som kan uppstå mellan arbetskamrater eller i möten med allmänheten. Kursen ska ge förutsättningar för att skapa ett gott bemötande och en positiv och hållbar arbetsmiljö.

Detaljer

Målgrupp

Målgruppen är framför allt första linjens chefer, det vill säga styrkeledare och arbetsledare samt HR-personal. Grundprincipen är först till kvarn, men MSB och NJR förbehåller sig rätten att fördela platserna mellan räddningstjänsterna vid stort intresse

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för anställda vars räddningstjänstorganisation är medlem i Nätverket Jämställd Räddningstjänst (NJR).

Det går bra att teckna medlemskap i NJR för endast 1000 kronor per organisation i samband med att ni anmäler deltagare. Kontakta jamstalldaraddningstjanster@gmail.com

Vid varje kurstillfälle finns plats för 26 deltagare. För att kursen ska få genomslag på arbetsplatsen förväntas att två personer från varje räddningstjänst deltar.

Kursen anordnas vid två tillfällen: 4–5 maj och 5–6 oktober, 2022. Denna anmälan gäller för 4-5 maj. För höstens kurs återkommer vi med en ny inbjudan och anmälansblankett. Man kan inte ställa sig i kö för höstens kurs.

När kursen är slut får kursdeltagaren får ett intyg. Det finns planer på att ta fram ett koncept för handledarutbildning 2023, där kursdeltagaren själv kan bli handledare.

Kontakt

Frågor om kursen och NJR, kontakta jamstalldaraddningstjanster@gmail.com
Frågor om MSB, kontakta ola.martensson@msb.se

Anpassad för räddningstjänst

Likabehandlingskursen erbjuds av MSB och Nätverket Jämställd Räddningstjänst (NJR) i samarbete med Försvarsmakten. I flera år har Försvarsmakten arrangerat denna kurs för sina anställda och nu har MSB och NJR anpassat den för räddningstjänsten.

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Lokal: Digitalt
Klockan: 09:00
Antal platser: 26
Platser kvar: 26
Längd: 2 dagar

Senast granskad: 11 februari 2022

Till toppen av sidan