Till innehåll på sidan

Utformning av räddningsledningssystem - workshop

MSB bjuder genom ELS-projektet in till en utvecklingsinriktad workshop för att stödja den pågående utformningen av gemensamma räddningsledningssystem som sker i landet. Avsikten är att stimulera erfarenhetsutbyte samt att bidra med kunskapsförmedling in området.

Detaljer

Kostnad

MSB står för workshop och konferenskostnader. Respektive organisation står för resa och arbetstid för de som deltar. OBS, kvällstjänst kan förekomma.

Riskbilden i samhället har förändrats och därmed kravet på ledning av kommunal räddningstjänst. Trenden är att alltfler räddningstjänster går ihop i gemensamma räddningsledningssystem och bildar sammanslutningar över landets yta. Systemen som skapas behöver klara att anpassa ledningsförmågan för olika händelser tex skogsbränder, oljeskador, antagonistiska hot, höga flöden etcetera

Vilka ska anmäla sig?

Aktiviteten bygger på att samtliga räddningsledningssystem representeras med:

 • Personer som utvecklar och utformar ledningssystem - det vill säga de personer som aktivt deltar i utvecklingsarbeten som avser utformning (organisering, principer för styrning, doktrin etcetera).

MSB förutsätter att personer som anmäls till aktiviteten ingår i pågående utvecklingsarbeten och kan företräda de samarbeten som de ingår i. MSB förbehåller sig rätten att göra urval beträffande deltagare för att få en jämn fördelning från hela landet.

Workshopens innehåll

Ett detaljschema presenteras i anslutning till träffen men kommer bland annat innehålla:

 • Designlogik
 • Krav på utövandet av ledning inom räddningstjänst
 • Räddningschef - räddningsledare, delegering aspekter, om att inleda räddningsinsats
 • Styrning – aspekter etcetera Ledningsprocessen.
 • Organisering i övergripande ledning för att utöva systemledning
 • Larm- och ledningscentraler - specifikt
 • Organisering av enskilda räddningsinsatser
 • Anpassningsbar ledning
 • Makt och normer, kulturfrågor, organisationsteori, kultur.
 • Vad händer i de olika räddningsledningssystemen i Sverige just nu?

Programgruppen: Thomas Winnberg, Kiruna-Gällivare, Erik Cedergårdh, RSG och Ola Carlén SSBF.

Två tillfällen

Anmälan och deltagande innebär obligatorisk närvaro vid två tillfällen. Det första tillfället är digitalt 9 juni. Det andra tillfället är lunch till lunch 5-8 september.

Kontakt

För frågor kontakta Per Delhage, Projektledare ELS. Tfn: 073-047 72 40, per.delhage@msb.se

Ett enhetligt ledningssystem (ELS)

MSB har givit ut en föreskrift hur lagstiftningens krav på ledning ska uppfyllas, samt en handbok för att skapa förutsättningar för enhetligare ledningssystem för ledning av kommunal räddningstjänst. Med utgångspunkt i dessa förväntas räddningstjänsterna utforma sina räddningsledningssystem avseende ledningssystemets förmåga, funktionalitet och arbetssätt.

Mer om ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Stockholm
Lokal: Stockholmsområdet
Klockan: 09:00
Antal platser: 50
Platser kvar: 50

Senast granskad: 28 februari 2022

Till toppen av sidan