Till innehåll på sidan

Invigning av Nationellt center för stärkt cybersäkerhetsforskning och innovation

Vill du få information kring det nyinrättade nationella samordningscentret för cybersäkerhetsforskning och innovation, och samtidigt lära dig mer om utmaningar, behov och satsningar för stärkt cybersäkerhet i Sverige och EU? Välkommen på invigning!

Detaljer

Målgrupp

Konferensen riktar sig till er som är verksamma som kravställare eller ”utförare” inom cybersäkerhetsforskning och innovation vid till exempel universitet/högskola, myndigheter, regioner, kommuner, företag och branschorganisationer.

Kostnad

Invigningskonferensen är kostnadsfri och det går att delta på plats eller digitalt. (Med reservation för att det är begränsat antal sittplatser på plats.)

För dig som deltar fysiskt på plats ingår fika och mingellunch.

MSB har fått regeringens uppdrag att inrätta ett nationellt samordningscenter för cybersäkerhetsforskning och innovation, kopplat till EU:s kompetenscentrum för cybersäkerhet. Den 14 juni invigs centret och du är varmt välkommen att lyssna till spännande och intressanta anföranden och paneldiskussioner om utmaningar och behov inom cybersäkerhet samt EU:s satsningar och samarbeten som syftar till att stärka förmågan och konkurrenskraften inom området.

Program

Under invigningen får du möjlighet att lyssna till intressanta panelsamtal och anföranden om utmaningar, behov, satsningar och möjligheter för stärkt cybersäkerhet i Sverige och EU.

Talare är representanter från EU-kommissionen, MSB, Vinnova och DIGG samt det nationella samordningscentret, forskarsamfundet och näringslivet.

 • Program för konferensen

  Moderator: Pernilla Ström

  08.00 - 09.00 Registrering och frukost
  09:00-09:15 Inledningstal Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör, MSB
  09:15 - 09:20 Talare: Morgan Johansson, Justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet

  09:20 - 09:45 The EU’s Cybersecurity Strategy and the Cybersecurity
  Competence Centre and Network initiative
  Talare: Martin Übelhör Head of Sector, Cybersecurity technology and capacity building, European Commission

  09:45 - 10:10 Hur stärker vi cybersäkerhetskapaciteten i Sverige och EU?
  Panelsamtal:

  • Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör MSB
  • Anna Eriksson, Generaldirektör DIGG
  • Darja Isaksson, Generaldirektör Vinnova

  10:10 -10:30 Behovet av forskning, innovation och utbildning inom
  cybersäkerhet

  Talare: Pontus Johnson, Professor vid Kungliga Tekniska
  Högskolan (KTH) och föreståndare för CDIS

  10:30 - 10:50 Paus & kaffe/Juice/Frukt

  10:50 -11:20 NCC-SE - Det nya nationella samordningscentret för
  cybersäkerhetsforskning och innovation

  Linda Ericson, Chef för det nationella samordningscentret NCC-SE och
  Christoffer Karsberg, Samordningsansvarig för NCC-SE samt
  Shahid Raza, Director of Cybersecurity Unit at RISE

  11:20 - 11:50 Brister och utmaningar inom cybersäkerhet – hur möter vi behoven inom forskning och innovation?
  Panelsamtal:

  • Eva Fogelström, Director Security Research, Ericsson
  • Göran Ericsson, FOU-ansvarig, adj. Professor och Tekn.
   Dr. Strategisk utveckling, Svenska Kraftnät
  • Pontus Johnson, Professor vid Kungliga Tekniska
   Högskolan (KTH) och föreståndare för CDIS
  • Åke Holmgren, Avdelningschef, avdelningen för
   cybersäkerhet och säkra kommunikationer, MSB
  • Annika Avén, Ansvarig Cyberförsvar, Säkerhets- och
   försvarsföretagen (SOFF)

  11:50 -12:00 Avslut
  12:00 -13:00 Lunch/Mingel

Anmälan

Sista anmälningsdag för deltagande: 9 juni

Om Nationellt center för stärkt cybersäkerhetsforskning och innovation

Det nationella centret för forskning och innovation inom cybersäkerhet (NCC-SE) kommer främja EU-satsningarna i Sverige, knyta kontakter mellan aktörer i branschen och ge stöd vid EU-utlysningar, så att Sverige får förutsättningar att delta i och dra nytta av de EU-finansierade cybersäkerhetsprogrammen inom Horizon Europe och DIGITAL Europe. Det ger Sverige och svenska aktörer möjlighet att placera sig i framkant och stärka förmågan och konkurrenskraften inom cybersäkerhet, vilket innebär ökad cybersäkerhet både i Sverige och i EU.

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Digital
Lokal: Digitalt
Klockan: 09:00
Längd: 3 timmar

Senast granskad: 19 maj 2022

Till toppen av sidan