Till innehåll på sidan

Digitalt lunchwebbinarium - Så stärker myndigheter och företag tillsammans försörjning i kris och krig

Statliga myndigheter har ansvar att minska sårbarheter i samhället och inom sitt eget ansvarsområde. En del i det kan handla om att samverka med företag för att säkra försörjning av varor och tjänster. En annan del rör företagens möjligheter att säkra personal för att säkra försörjningen vid höjd beredskap

Detaljer

Målgrupp

Myndigheter som pekats ut som beredskapsmyndigheter i kommande förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.

Den 22 juni 2022 bjuder MSB in till ett digitalt lunchseminarium som är uppdelat i två block. Seminariet inleds med information om kommande utlysning av projektmedel från anslag 2:4 krisberedskap med fokus på försörjningsberedskap och ökad samverkan med näringslivet. En av myndigheterna , Trafikverket, som redan idag driver ett projekt presenterar också sina erfarenheter från det arbete som skett under 2022.

Den andra delen av seminariet syftar till att ge information om kommande stöd kring rätt person på rätt plats - företag och hur detta kan beröra er som myndighet.

En riktad satsning mot försörjningsberedskap och näringslivssamverkan

Under 2022–2023 genomför MSB en riktad satsning mot försörjningsberedskap med fokus på ökad samverkan med näringslivet. Sju myndigheter som redan har beviljats projektmedel från MSB arbetar nu med projekt för att stärka sin och Sveriges försörjningsberedskap och involvera företag i planeringen. Under projekttiden ordnar MSB nätverksträffar då myn­digheterna diskuterar utmaningar och möjligheter med ökad samverkan med företag.

För den som inte har möjlighet att delta på webbinariet finns information på MSB:s webbplats om några spännande utvecklingsprojekt där myndigheter och företag samverkar.

Utvecklingsprojekt mellan myndigheter och företag

 

Rätt person på rätt plats - företag

MSB jobbar med att ta fram en vägledning om krigsorganisation och krigsplacering riktade till företag. Detta gör vi då efterfrågan på stöd har ökat från företagen den senaste tiden. Vi vill informera om vårt pågående arbete och höra oss för med er myndigheter om vilket stöd ni är i behov av från MSB när vägledningen ges ut. Detta på grund av att fler företag kan komma att vända sig till er för dialog i frågan.

Frågor om webbinariet?

Kontakta: forsorjningsberedskap@msb.se 

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Online
Lokal: Digital
Klockan: 11:00
Antal platser: 100
Platser kvar: 22
Längd: 1 timme

Senast granskad: 3 juni 2022

Till toppen av sidan