Till innehåll på sidan

Dagen för säkra kommunikationer

Välkommen till en dag som handlar om informationsdelning i säkra och robusta system.

Detaljer

Målgrupp

Säkerhets-, beredskaps- eller sambandsansvarig i organisationer med ansvar inom allmän ordning, säkerhet, hälsa eller försvar. Du som arbetar med verksamhetsutveckling, it-verksamhet, informationssäkerhet, inköp eller förvaltning av kommunikationsutrustning och kommunikationstjänster, eller som arbetar med utbildning och övning inom området samhällsskydd och beredskap.

Kostnad

Gratis för besökare.

Logotyp med texten Dagen för säkra kommunikationer för allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Illustration av drönare med snurrande propellrar. Den flyger.

Det säkerhetspolitiska läget har förändrats och frågor om samverkan och säkra kommunikationer är därför mer aktuella än någonsin. Vilken roll har modern teknologi i att möta dessa utmaningar? Och hur kan en säker övergång till ett modernt kommunikationssystem gå till i en tid av osäkerhet?

Program

 • Det säkerhetspolitiska läget
  MSB:s generaldirektör och Sveriges energi- och digitaliseringsminister samtalar om det säkerhetspolitiska läget och hur det påverkar behovet av säkra och robusta kommunikationer.
  Talare: Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör MSB, Khashayar Farmanbar, energi- och digitaliseringsminister.
 • Nordiska 4G/5G-satsningar
  Ansvariga för de nordiska ländernas övergång till så kallade mission critical-tjänster i 4G/5G-nätverk för mobil datakommunikation deltar i en paneldiskussion. De diskuterar projektens status, utmaningar, möjligheter samt det nordiska säkerhetssamarbetet.
  Talare: Ronny Harpe, verksamhetschef Rakel och ledningssystem, MSB och talare från DSB, Erillisverkot och Rigspolitiet.
 • Robusta och säkra kommunikationstjänster ur ett cyberförsvarsperspektiv
  Vad behöver den som skaffar, erbjuder eller använder sådana tjänster tänka på ur ett totalförsvarsperspektiv?
  Talare: Patrik Sternudd, Försvarsmakten.
 • Frankrikes 4G/5G-satsning
  Representanter från Frankrikes inrikesministerium presenterar möjligheter, utmaningar och status för sin satsning på mission critical-tjänster i 4G/5G-nätverk.
  Talare: Renaud Mellies, head of International Cooperation, Standardization and Innovation vid French Ministry of Interior RRF Programme.
 • Sveriges 4G/5G-satsning
  MSB och Trafikverkets seminarium om regeringsuppdraget att planera för Sveriges satsning på mission critical-tjänster i ett 4G/5G nätverk.
  Talare: Anita Galin och Anders Winkler, projektledare för planeringsuppdraget (Rakel G2), Ronny Harpe, verksamhetschef Rakel och ledningssystem, MSB.
 • Rakel
  Nyheter, utveckling och investeringar i Rakel.
  Talare: Kurt Andersson, tjänsteägare Rakel, Ronny Harpe, verksamhetschef Rakel och ledningssystem, MSB.
 • Galileo
  Galileo är ett europeiskt satellitnavigeringssystem utvecklat av EU tillsammans med det europeiska rymdorganet ESA. Galileo erbjuder ett flertal öppna tjänster samt en offentligt reglerad tjänst som är mer robust mot störningar och vilseledning.
  Talare: Carl Önne, MSB.
 • Ledningsplatser och signalskydd i det civila försvaret
  Ett seminarium om hur aktörer arbetar med kontinuitetshöjande åtgärder vid ledningsplatser och hur MSB stöttar. Vi går även in på vad signalskydd är och när det kan användas.
  Talare: Irene Nord och Johan Mellstig, MSB.
 • Säkra kommunikationer vid större skogsbränder
  Vi berättar om hur säkra kommunikationsverktyg kan hjälpa dig att få maximal effekt. Fokus ligger på hanteringen av en skogsbrand men du kommer att få konkreta tips om hur du kan använda bland annat WIS, Rakel och SGSI som du har nytta av även vid andra händelser. Du får en inblick i hela kedjan, hur verktygen kan användas före, under och efter en skogsbrand.
  Talare: Erik Flink och Anders Olsson, MSB.
 • Informationssäkerhet och kontinuitetshantering
  Vad är informationssäkerhet och kontinuitetshantering? Varför bör det vara ingångsvärden vid upphandlingar och avtal och vilket stöd har MSB för dessa områden?
  Talare: Elina Lyckeborg, enheten för systematisk informationssäkerhet och Alexandra Grundel Lauritzen, enheten för försörjningsberedskap, MSB.
 • SGSI
  Välkommen till ett seminarium där du får reda på vad SGSI är, varför SGSI är viktigt för Sverige och hur tjänsten utvecklas. Sara Allberg från Polisen berättar om hur myndigheten arbetar med SGSI och hur de som användarorganisation påverkat utvecklingen av tjänsten. MSB berättar översiktligt om SGSI och om pågående utveckling.
  Talare: Sara Allberg, biträdande signalskyddschef för it-avdelningen, Polisen och Fredrik Rask, tjänsteägare SGSI, MSB.
 • CERT-SE och cybersäkerhet
  På MSB finns Sveriges nationella CERT med uppgift att stödja samhället i arbetet att förebygga och hantera it-säkerhetsincidenter. Hur kan din organisation dra nytta av detta och förbereda innan vardagen vänds upp och ner?
  Talare: Peter Jonegård, MSB.

Programmet uppdateras löpande.

Dagens moderator är Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör på MSB.

Utställning och nätverkande

Dagen ger dig möjlighet att nätverka med kollegor i branschen och besöka utställare för att se demovisningar och prata utrustning och teknik.

 • Utställare på Dagen för säkra kommunikationer
  • 3M Svenska AB
  • AddSecure Smart Rescue Nordic AB
  • Advenica
  • Airbus DS SLC
  • Amtele Communication AB
  • Celab Communications AB
  • COBS AB
  • Combitech AB
  • Critical Communications Finland
  • Cryptify
  • Generic Mobile Systems Sweden
  • Hexagon
  • Interspiro AB
  • Kammarkollegiet
  • LS Elektronik AB
  • Mentura Group
  • MIC Nordic AB
  • NSSLGlobal
  • Pexip

  • S.V.B Försäljning AB
  • Saab AB
  • Sectra Communications
  • Standby AB
  • Swedish Northcom AB
  • TC Connect Sweden AB
  • Teracom
  • T-Kartor
  • Tutus Data AB

Utställarlistan uppdateras löpande.

Hålltider för dagen

Registreringen öppnar klockan 8, glöm inte legitimation. Programmet börjar klockan 9 och dagen avslutas klockan 17.

Dagen för säkra kommunikationer ersätter Rakeldagen

MSB levererar och utvecklar säkra kommunikationer med tjänster och funktioner för samhällsviktiga aktörer inom totalförsvaret. Med åren har både vårt uppdrag och utbud inom säkra kommunikationer breddats. Därför har vi utvidgat konferensen Rakeldagen, som från och med 2022 blir Dagen för säkra kommunikationer.

För utställare

Vill ni ställa ut på Dagen för säkra kommunikationer? Kontakta oss så hjälper vi er.

Monterbokning – Dagen för säkra kommunikationer (delegia.com)

Vid frågor om utställardelen kontakta: msb@reachem.se

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på MSB:s nyhetsbrev "Nytt från Rakel"

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Kistamässan
Klockan: 09:00
Antal platser: 1000
Längd: 1 dag

Senast granskad: 31 maj 2022

Till toppen av sidan