Till innehåll på sidan

Dagen för säkra kommunikationer

Välkommen till en dag som handlar om informationsdelning i säkra och robusta system.

Detaljer

Målgrupp

Säkerhets-, beredskaps- eller sambandsansvarig i organisationer med ansvar inom allmän ordning, säkerhet, hälsa eller försvar. Du som arbetar med verksamhetsutveckling, it-verksamhet, informationssäkerhet, inköp eller förvaltning av kommunikationsutrustning och kommunikationstjänster, eller som arbetar med utbildning och övning inom området samhällsskydd och beredskap.

Kostnad

Gratis för besökare.

MSB levererar och utvecklar säkra kommunikationer med tjänster och funktioner för samhällsviktiga aktörer inom totalförsvaret. Med åren har både vårt uppdrag och utbud inom säkra kommunikationer breddats. Därför utvidgar vi nu konferensen Rakeldagen, som från och med 2022 blir Dagen för säkra kommunikationer.

Fokus på användning och användarnytta

Det blir en fullspäckad dag med ett bredare perspektiv inom området säkra kommunikationer, med stort fokus på användning och användarnytta. Dagen innehåller inspiration och föreläsningar med intressanta talare, en möjlighet att nätverka och besöka en variation av utställare för att prata utrustning och teknik.

Håll dig uppdaterad

Vi planerar att vara på Kistamässan, med reservation för förändringar. Anmälan är inte öppen än, men skriv gärna in datumet 2 juni i din kalender. Mer information kommer, bland annat i nyhetsbrevet Nytt från Rakel.

Prenumerera på MSB:s nyhetsbrev "Nytt från Rakel"

Säkra kommunikationer

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel i dialog med användarna.

Rakel

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Kistamässan alternativt digitalt
Klockan: 09:00
Antal platser: 1000
Längd: 1 dag

Senast granskad: 21 januari 2022

Till toppen av sidan