Till innehåll på sidan

Information om föreskrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Välkomna till MSB:s informationstillfälle om nya föreskrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Detaljer

Målgrupp

Informationen riktar sig primärt till den som ansvarar för kommunens tillsynsverksamhet enligt LSO eller som arbetar med implementering av föreskrifterna.

I november beslutades föreskrifterna och de tillhörande allmänna råden (MSBFS 2021:8). Parallellt med föreskriftsarbetet har det även arbetats med en revidering av boken ”Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor”. Den vägledning som kommer att ges kopplat till kraven i föreskrifterna kommer att finnas i den reviderade versionen av boken.

Informationsträffarna kommer att inledas med en presentation av regleringen och den vägledning som kommer att ges i boken ”Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor”. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

Anmäl dig till ett av tillfällena. Information om uppkopplingsuppgifter kommer att skickas till den e-postadress du angav vid anmälan efter att anmälan har stängts.

MSBFS 2021:8 föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Lokal: Digitalt
Klockan: 13:00
Antal platser: 150
Platser kvar: 150
Längd: 2 timmar
Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Lokal: Digitalt
Klockan: 09:30
Antal platser: 150
Platser kvar: 150
Längd: 2 timmar

Senast granskad: 18 november 2021

Till toppen av sidan