Till innehåll på sidan

Information om föreskrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Välkomna till MSB:s informationstillfälle om nya föreskrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Detaljer

Målgrupp

Informationen riktar sig primärt till den som ansvarar för kommunens tillsynsverksamhet enligt LSO eller som arbetar med implementering av föreskrifterna.

I november beslutades föreskrifterna och de tillhörande allmänna råden (MSBFS 2021:8). Parallellt med föreskriftsarbetet har det även arbetats med en revidering av boken ”Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor”. Den vägledning som kommer att ges kopplat till kraven i föreskrifterna kommer att finnas i den reviderade versionen av boken.

Informationsträffarna kommer att inledas med en presentation av regleringen och den vägledning som kommer att ges i boken ”Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor”. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

Anmäl dig till ett av tillfällena. Information om uppkopplingsuppgifter kommer att skickas till den e-postadress du angav vid anmälan efter att anmälan har stängts.

MSBFS 2021:8 föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 19 januari 2022
Ort: Digitalt
Lokal: Digitalt
Klockan: 13:00
Antal platser: 150
Platser kvar: 70
Längd: 2 timmar
  • Information om föreskrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn 24 jan

    Genom att du anmäler dig samtycker du till att MSB behandlar dina personuppgifter.

    Så här behandlar MSB personuppgifter

Sista anmälningsdag: 19 januari 2022
Ort: Digitalt
Lokal: Digitalt
Klockan: 09:30
Antal platser: 150
Platser kvar: 97
Längd: 2 timmar
  • Information om föreskrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn 25 jan

    Genom att du anmäler dig samtycker du till att MSB behandlar dina personuppgifter.

    Så här behandlar MSB personuppgifter

Senast granskad: 18 november 2021

Till toppen av sidan