Till innehåll på sidan

Workshop erfarenheter räddningstjänst Ukraina

Välkommen att ta del av slutsatser och erfarenheter med anledning av den studie som FOI tagit fram på MSB:s uppdrag.

Detaljer

Målgrupp

Anställd vid kommunens organisation för räddningstjänst och länsstyrelsen som arbetar med planering av räddningstjänst under höjd beredskap. Inbjudan går ut till samtliga länsstyrelser och kommunala organisationer för räddningstjänst. Det bereds plats för en (1) person per organisation.

Under dagen kommer vi att få höra FOI:s forskare (rapportförfattare) beskriva situationen i Ukraina och hur detta har påverkat räddningstjänstens arbete. Dessutom kommer vi tillsammans ges möjlighet att i workshopform utbyta erfarenheter och idéer hur detta kan komma att påverka våra gemensamma planeringsarbeten.

Vi kommer bara att dela öppen information.

Program

 • 09:00 Kaffe och smörgås serveras
 • 09:30 Inledning MSB, sedan presenterar FOI slutsatser
 • 12:00 Lunch
 • 13:00 Workshop där vi ges tillfälle att gemensamt reflektera över hur kunskapen påverkar oss i vårt fortsatta planeringsarbete.
 • 16:00 Avslut

Platser

 • Luleå, 6 december 2022, Elite Stadshotellet Luleå
 • Malmö, 20 december 2022, Elite Hotel Savoy
 • Göteborg, 10 januari 2023, Elite Hotel Park Avenue
 • Örebro, 24 januari 2023, Clarion Hotel Örebro
 • Linköping, 7 februari 2023, Scandic Frimurarehotellet
 • Stockholm, 21 februari 2023, Elite Palace Hotel

Bakgrund

2018 påbörjade MSB ett utvecklingsarbete angående vägledningar gällande räddningstjänst under höjd beredskap. Under 2022 har arbetet intensifierats och ett antal uppdrag har gets till MSB av Regeringen, bland annat gällande planeringsförutsättningar för kommunal räddningstjänst.

Som ett led i det pågående utvecklingsarbetet har MSB gett FOI i uppdrag att samla in erfarenheter från den Ukrainska räddningstjänsten.

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Flera orter
Klockan: 09:00
Längd: 1 dag

Senast granskad: 18 november 2022

Till toppen av sidan