Till innehåll på sidan

NJR konferens räddningstjänst jämställdhet och mångfald

Föreningen Nätverket jämställd räddningstjänst, NJR, tillsammans med MSB och SKR välkomnar till konferens med fokus på jämställdhet och mångfald!

Detaljer

Målgrupp

Målgrupp för konferensen är chefer och ledare inom kommunal räddningstjänst, men alla som är intresserade av att utveckla räddningstjänsternas arbete för ökad jämställdhet och mångfald är välkomna att delta.

Kostnad

Konferensen är kostnadsfri för NJR-medlemmar.

Kontakt

Frågor om NJR- konferensen:
Frågor om MSB:s arbete med jämställdhet och mångfald:

Syftet med konferensen är att inspirera till fortsatt arbete för att öka jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten genom att dela goda exempel och sprida kunskap.

Inbjudan och ytterligare information om programmet

Delar ur programmet:

  • En framtidsspaning med hinder och möjligheter i arbetet för att öka jämställdheten och mångfalden inom räddningstjänsten - NJRs ordförande Elisabeth Samuelsson, tillika brandchef Uppsala brandförsvar
  • Så har Räddningstjänsten Medelpad arbetat för att nå resultat – förbundsdirektör Per Silverliden
  • Utrikesfödda. en viktig del av svensk räddningstjänst - Hicham Elkahtib, Räddningstjänsten Medelpads förbundsdirektion
  • Räddningstjänsten Väst har utvecklat SMO-elevernas praktikperioder (LIA) – verksamhetsutvecklare Guitta Atallah Hajj
  • En rekrytering som möjliggjorde ökad jämställdhet, erfarenheter från Brandkåren Attunda – förbundsdirektör Martin Öhrstedt
  • Hur kan räddningstjänsten attrahera de grupper som är underrepresenterade idag?  En ny MSB rapport presenteras av Frida Lindström, Gullers Grupp
  • Hur arbetar MSB och SKR för att jämställdheten och mångfalden ska öka i kommunal räddningstjänst? Representanter från MSB och SKR deltar.

Sista anmälningsdag är den 14 november.

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Uppsala
Lokal: Uppsala Konsert och Kongress
Klockan: 09:00
Antal platser: 300
Platser kvar: 223
Längd: 6
Anmälan stängd
Ort: Digital
Lokal: Digital
Klockan: 09:00
Antal platser: 500
Platser kvar: 454
Längd: 6

Senast granskad: 18 oktober 2022

Till toppen av sidan