Till innehåll på sidan

Webbsänd paneldiskussion: Vad är Nato och vad innebär ett medlemskap?

Det försämrade säkerhetspolitiska läget och den svenska ansökan om medlemskap har ökat intresset för att veta mer om försvarsalliansen Nato. Vad är Nato egentligen och vad innebär det att vara medlem?

Försvarshögskolan genomför på uppdrag av MSB en webbsänd paneldiskussion i syfte att bidra till stärkt kunskap om försvarsalliansen Nato.

Detaljer

Målgrupp

Webbsändningen riktar sig till personer som arbetar inom offentlig eller privat verksamhet med uppgifter inom totalförsvaret och som vill lära sig mer om Nato på en övergripande nivå.

Kostnad

Seminariet är kostnadsfritt.

I paneldiskussionen deltar föreläsare som representerar såväl den politiska nivån, det militära försvaret och den civila beredskapen i Sverige. Diskussionen behandlar Nato som organisation, ur både ett civilt och ett militärt perspektiv, samt beskriver översiktligt Sveriges nuvarande samarbete med Nato inom ramen för Partnerskap för fred. Diskussionen kommer också belysa aspekter som rör hur ett medlemskap kan komma att påverka totalförsvarsutvecklingen i stort, samt svenska myndigheters arbete. Exempel kommer också ges på kopplingar mellan Nato, EU och nordiska samarbeten.

Genomförande

Paneldiskussionen kommer att genomföras digitalt genom mötesverktyget Zoom från Försvarshögskolan. Möteslänk skickas från MSB i samband med bekräftelse av anmälan.

I planeringen ingår tillgängliggörande av paneldiskussionen i efterhand, och webbsändningen kommer därför att spelas in. Mer information kommer.

Anmälan

Den webbsända paneldiskussionen erbjuds avgiftsfritt med samma upplägg vid två tillfällen. Max 300 deltagare vid respektive tillfälle.

Det går bara att anmäla sig till ett av dessa tillfällen:
26/8 mellan kl. 13.00-15.00 Sista dag för anmälan 17 augusti.
2/9 mellan kl. 10.00-12.00. Sista dag för anmälan augusti 25 augusti.
Anmälningarna administreras och hanteras av MSB.

Frågor om informationens innehåll och i övrigt kring genomförandet, ställs till Försvarshögskolan ctss-utbildning@fhs.se.

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Klockan: 10:00
Antal platser: 298
Platser kvar: 298
Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Klockan: 10:00
Antal platser: 100
Platser kvar: 100

Senast granskad: 17 augusti 2022

Till toppen av sidan