Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 24 augusti 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:55

Rapport från det 60:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (FN-rekommendationerna)

Ta del av den svenska rapporten från mötet som hölls i juli 2022 om bestämmelser för transport av farligt gods som berör alla transportslag (FN-rekommendationerna) och kommande utgåvor av ADR, RID, IMDG-koden och ICAO-TI.

Från mötet kan särskilt nämnas ett dokument med förslag från Tyskland gällande reviderad klassificering av apkoppsvirus, vilket antogs. Den antagna klassificeringen är helt i linje med Folkhälsomyndighetens syn på faran med apkoppsvirus. Hållbar utveckling och den gröna omställningen diskuterades och ledde till beslut om att arbetsgrupper ska arbeta för att utveckla lämpliga bestämmelser för att kunna återanvända litiumbatterier på ett säkert sätt och även för att återvunnet plastmaterial ska kunna användas bredare för tillverkning av förpackningar för farligt gods.

Sveriges rapport från mötet finns att läsa på webbsidan för FN:s subkommittés mötesanteckningar

Publicerad: 24 augusti 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:55

Senast granskad: 24 augusti 2022

Till toppen av sidan