Till innehåll på sidan

Nya vägar för risk- och kriskommunikationen

Risk- och kriskommunikationen i samband med olyckor och samhällskriser har många utmaningar. Det handlar om att överbrygga de barriärer som kan finnas, till exempel språkbarriärer och svag tillit till myndighetsinformation.

Det är också viktigt att kunna utforma information så att den blir tillgänglig för alla. Målet med kommunikationen är ofta att påverka beteende, vilket blev extra tydligt i pandemin.

Vid dessa tre webbinarier möttes forskare och de som arbetar praktiskt med risk- och kriskommunikation. Det blev många intressanta presentationer, men också goda diskussioner och dialoger.

Nu kan du ta del av dessa webbinarier i efterhand!

Sammanställning av seminariet

MSB har låtit Vetenskap & Allmänhet sammanställa innehållet i respektive seminarium i en skrift. Särskilt fokus ligger på konkreta tips, resurser och goda exempel. Nya vägar för risk- och kriskommunikatörer - för dig som är kommunikatör i offentlig sektor

5 april kl 9-11
Att överbrygga barriärer

Vid olyckor och kriser är det viktigt att nå så många som möjligt med information för att minimera skador och lidande och underlätta för människor att hantera händelsen.  I många områden har kommunernas och myndigheternas information svårt att nå ut. Den största barriären är bristande färdigheter i svenska språket hos människor med utländsk bakgrund. Förtroendet för samhällets institutioner kan också vara lågt i dessa områden. Pandemin har gjort detta ännu tydligare.

Vid webbinariet får vi lyssna till vad forskare säger om dessa utmaningar. Hur ser verkligheten ut, vilka faktorer har betydelse? Vi får också ta del av erfarenheter och kunskaper från aktörer som arbetar praktiskt med risk- och kriskommunikation.

Program för 5 april

6 april kl 9-11
Att arbeta inkluderande

Den svenska politiken för funktionshinder handlar bland annat om att utveckla verksamheter och tjänster som redan från början fungerar för en så bred grupp av människor som möjligt. Utgångspunkten är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning att kunna vara helt delaktiga i samhället.

Vid webbinariet får vi ta del av aktuell forskning inom universell utformning. Vi får handfasta tips och råd som utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet om hur vi kan jobba med inkluderande risk- och kriskommunikation. Vi får också lyssna till företrädare för grupper med funktionsnedsättning om de utmaningar de ser.

Program för 6 april

7 april kl 9-11
Att påverka beteenden

Under pandemin har det varit viktigt att med kommunikation påverka människors beteende för att minska smittspridningen genom att exempelvis följa råden om att hålla avstånd. Både inför och under kriser är just beteendeförändring och beteendepåverkan viktiga faktorer för att bygga en beredskap och för att hantera en pågående kris.

Vid detta webbinarium får vi lyssna till forskare som berättar om vilka psykologiska faktorer som kan påverka en beteendeförändring. Hur reagerar människor på kriser? Vi får ta del av konkreta och vetenskapligt grundade råd och tips för beteendepåverkande kommunikation med exempel från pandemin.

Program för 7 april

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Online
Lokal: Online
Klockan: 09:00
Antal platser: 150
Platser kvar: 150
Anmälan stängd
Ort: Online
Lokal: Online
Klockan: 09:00
Antal platser: 150
Platser kvar: 150
Anmälan stängd
Ort: Online
Lokal: Online
Klockan: 09:00
Antal platser: 150
Platser kvar: 150

Senast granskad: 1 april 2022

Till toppen av sidan