Till innehåll på sidan

Nätverk för kommunal räddningstjänst och Räddningstjänstråd våren 2022

Välkommen till SKR:s Nätverk för kommunal räddningstjänst, NKR och MSB:s Räddningstjänstråd den 5 respektive den 6 april. Träffarna riktar sig till dig som är utsedd att representera din region vid de olika mötena.

Detaljer

Målgrupp

Särskild inbjudan.

Kostnad

Träffarna är kostnadsfria. Lunch, middag och kaffe ingår. Kostnaden för logi och resor står varje deltagare för.

NKR-möte onsdag 5 april

Syftet med Nätverket för kommunal räddningstjänst, NKR är att vara ett forum för dialog mellan SKR och medlemmarna för inriktning av SKR:s intressebevakning och att inhämta kommunernas behov av stöd för verksamhetsutveckling.

Träffen startar kl. 10.00 med kaffe från 09.30 och avslutas klockan 16.30. Gemensam middag för alla klockan 18.30.

Räddningstjänstrådet torsdag 6 april

Syftet med rådet är att främja dialogen mellan MSB och kommunal räddningstjänst, för att identifiera gemensamma framtida utvecklingsområden och utmaningar. Genom rådet kan dialog föras om behov och inriktning av utveckling, utbildning och stöd till den kommunala räddningstjänsten.

Träffen startar med den gemensamma middagen på kvällen 5 april. Programmet börjar sedan klockan 08.00 6 april och avslutas klockan 15.30.

Program

Ett detaljerat program och deltagarlista kommer att skickas ut snarast efter anmälningstidens slut.

Övrig information

Anmälan erbjuds dig som är särskilt inbjuden.

 

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Stockholm
Lokal: SKR:s lokaler på Hornsgatan 20
Klockan: 10:00
Antal platser: 50
Platser kvar: 50

Senast granskad: 1 mars 2022

Till toppen av sidan