Till innehåll på sidan

Workshop: Ny handlingsplan för oljeskadeskydd

I år ska nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO) revidera handlingsplanen för svenskt oljeskadeskydd. Välkommen att delta i diskussionen!

Detaljer

Målgrupp

Målgrupp är ansvariga och berörda enheter på kommuner och Länsstyrelser med kust mot statligt vatten (miljö, räddningstjänst, beredskap m.fl.). Samt frivilliga och privata organisationer som har en roll före, under och efter ett större oljeutsläpp.

Även NSO och övriga centrala myndigheter med ansvar inom oljeskadeskyddet är välkomna men prioritet ges till de ovannämnda.

Gör en intresseanmälan

Antal deltagare är begränsat (cirka 30-40 personer). NSO väljer ut deltagare från intresseanmälan för att säkerställa ett balanserat deltagande med lämplig tematisk och geografisk spridning.

Workshopen delas upp i två tillfällen dels för att undvika lång sittning och dels för att möjliggöra reflektion mellan tillfällena. Samma deltagare önskas vid båda tillfällena.

  • Första tillfället: 1 september kl. 9:00-12:00
  • Andra tillfället: 8 september kl. 9:00-12:00

Program och mer information om handlingsplanen

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Lokal: Digitalt
Klockan: 09:00
Antal platser: 100
Platser kvar: 100
Längd: Två halvdagar

Senast granskad: 3 juni 2021

Till toppen av sidan